Publicēts: 09.12.2003. Aktualizēts: 13.01.2011.

Rīgā 2003. gada 9. decembrī


Latvijas valdības šodien pieņemtais protokollēmums par Latvijas gatavošanos pilntiesīgai dalībai Ekonomikas un monetārajā savienībā (EMS) ir svarīgs solis ceļā uz eiro ieviešanu Latvijā.

Atbalstot valdības nostāju, Latvijas Banka pārsaistīs latu no SDR, Starptautiskā Valūtas fonda norēķinu vienības, pie eiro 2005. gada 1. janvārī. Lata piesaistes maiņa notiktu, piemērojot 2004. gada beidzamās darba dienas tirgus kursu.

Pašreizējās un topošās Eiropas Savienības dalībvalstis veido apmēram 80% no Latvijas ārējās tirdzniecības - gan eksporta, gan importa -, un lata piesaiste eiro samazinās valūtas risku un uzlabos nosacījumus ārējās tirdzniecības attīstībai. Valūtas riska samazināšanās ļaus sarukt riska prēmijai kredītu un citos darījumos un vienlaikus tuvinās latu procentu likmes zemākām procentu likmēm eiro zonā.

Pēc lata piesaistes eiro 2005. gada 1. janvārī Latvijas Bankas monetārās politikas īstenošana kopumā paliks nemainīga. Jāatzīmē, ka uzņēmējiem, kas veic darījumus eiro, līdz ar pārsaisti zudīs valūtas risks, bet tiem, kas izmanto ASV dolārus un citas valūtas, savukārt būs patstāvīgi jādomā, kā minimizēt ar valūtu svārstībām saistītos riskus.

Lai gan lats ir kalpojis godam, tomēr saskaņā ar referendumā atbalstīto ES līgumu to ar laiku nomainīs eiro, kas Latvijas tautsaimniecību kopumā ietekmēs labvēlīgi. Nākotnē, kad Latvija ilgāku laiku būs nodrošinājusi Māstrihtas kritēriju izpildi, valsti uzaicinās kļūt par pilntiesīgu EMS dalībnieci. Tad par Latvijas naudu kļūs eiro, un jau šobrīd jāuzsver, ka ikkatrs varēs apmainīt visus savus latus pret eiro.