Publicēts: 19.12.2003. Aktualizēts: 13.01.2011.

Rīgā 2003. gada 19. decembrī

Latvijas Banka laidusi apgrozībā 1 lata sudraba piemiņas monētu "Kurzeme", ievadot otro sēriju nacionālās monētu programmas "Latvija. Laikmetu grieži un laikmetu vērtības" ietvaros. Šī sērija "Laiks" ar trim Latvijas novadiem veltītām monētām parādīs tās vēsturi Eiropas un pasaules kontekstā.

Pirmā līdz šim Latvijā lielākās monētu programmas sērija "Pamati" stāsta par tautas pamatvērtībām, un tajā laistas apgrozībā trīs monētas: "Zeme", "Debess" un "Liktenis".

Monēta "Kurzeme" ir likumīgs maksāšanas līdzeklis Latvijas Republikā. Tās maksimālā tirāža - 5,000. Monētas apraksts - pielikumā.

Monēta "Kurzeme"
Monētas "Kurzeme" aversā zem Kurzemes un Zemgales hercogistes ģerboņa attēlots topošs kuģis. Tas atgādina gan par kurzemniekiem kā savam laikmetam tipiskiem jūrasbraucējiem, gan par kuģubūves tradīcijām, kas Kurzemē aizsākušās vairākkārt, tad zudušas un atdzimušas no jauna. Seno kuršu prasmes tika aizmirstas līdz ar vikingu laikmeta beigām, bet kuģubūve Kurzemē atkal uzplauka Kurzemes un Zemgales hercogistes laikā. Hercogs Johans Ketlers (1610-1681) par savām kolonijām pasludināja Gambiju Rietumāfrikā un Tobago salu Karību baseinā. Līdz ar Kurzemes un Zemgales hercogistes pagrimumu arī kuģubūve Kurzemē izzuda, bet burukuģu būve vēlreiz atsākās 19. gadsimtā, kad piekrastes pilsētiņās attīstījās jūrskolas.

Monētas reversā tēloti kaņepāju svērāji uz ķieģeļu mūra un kūpošas dzelzs kausētavas fona. Tas ir simbolisks stāsts par Kurzemes un Zemgales hercogistes uzplaukumu 17. gadsimtā, kad hercoga Jēkaba laikā attīstījās tirdzniecība, dzelzs lietuves un citas manufaktūras un tapa izcili būvmākslas paraugi.

Programma "Latvija. Laikmetu grieži un laikmetu vērtības"
Latvijas Banka ar sēriju "Laiks" turpina līdz šim plašākās nacionālās monētu programmas "Latvija. Laikmetu grieži un laikmetu sērijas veidošanu. Iecerēto 4 sēriju 12 monētās būs attēlota Latvija Eiropas un pasaules kontekstā. Monētu programmas mērķis ir parādīt, kas mēs esam un kādi esam, parādīt to citiem un - kas varbūt ir vēl svarīgāk - arī pašiem sev.

Programmu veidos četras triju monētu sērijas. Pirmā, jau pabeigtā sērija ir "Pamati", kas veltīta mūžīgajām vērtībām. "Laiks" būs veltīta Latvijas vēsturei, nākamās sērijas stāstīs par Latvijas likteni, valsts tapšanu. Veiksmīgas programmas realizācijas un būtisku ierosinājumu gadījumā sērijas būs iespējams paplašināt, resp., pašreizējā skaitliskā koncepcija 4x3 (četras sērijas, katrā pa trim monētām) ir atvērta un tajā iespējamas korekcijas.

Visu programmas monētu aversos redzēsim tēmu simbolizējošus un programmas kompozicionālu viengabalainību veidojošus motīvus. Lai monētas būtu saturiski blīvākas, ar lielāku tematisko un emocionālo slodzi, tradicionāli monētu aversos attēlotais Latvijas Republikas lielais ģerbonis tiks izmantots tikai saturiski atbilstošā gadījumā.

Monēta "Kurzeme" un citas šīs programmas monētas iegādājamas Latvijas Bankā un tradicionālās monētu tirdzniecības vietās - bankās, suvenīru un juvelieru veikalos.