Publicēts: 21.01.2004. Aktualizēts: 13.01.2011.

Rīgā 2004. gada 21. janvārī

Laikus gatavojoties eiro ieviešanai, Latvijas Banka šonedēļ izsludina tautas ideju konkursu par sižetiem uz Latvijas eiro monētu reversiem jeb otrās puses. Ikviens, kas vēlas dot savu ieguldījumu Latvijas eiro monētu izveidē, ir aicināts piedalīties konkursā un līdz aprīlim iesniegt savas idejas Latvijas Bankai.

"Visus, visus gribam aicināt talkā, lai kopīgi mēģinātu atrast simbolus, ko kalt Latvijas eiro monētās, kuri ļautu kopīgo Eiropas naudu ar laiku pieņemt kā savu. Ar šīm monētām par Latviju stāstīsim arī pārējiem eiropiešiem," teica Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs.

Latvijas Republikas pilsoņi tautas nobalsošanā atbalstījuši valsts dalību Eiropas Savienībā, tāpēc Latvijas nacionālo valūtu - latu - ar laiku aizstās eiro. Eiro banknotes ir vienādas visām ES valstīm, bet katra valsts pati lemj par eiro monētu otrās puses sižetiem un dizainu. Visas eiro monētas neatkarīgi no to "nacionālās piederības" ir maksāšanas līdzeklis jebkurā eiro zonas valstī - tātad šobrīd 12, bet ar laiku vairāk nekā 20 valstīs.

Tādēļ ideju konkursā Latvijas Banka vēlas noskaidrot sabiedrības viedokli par to, kādi varētu būt visizteiksmīgākie Latviju raksturojošie simboli vai tēli, ko mēs, izmantojot monētas, vēlamies pastāstīt par sevi Eiropai un pasaulei. Vēl svarīgi apdomāt, cik sižetu mums vajadzētu izvēlēties - 8, 4, 3, 2 vai 1. Sabiedrības viedoklis šajās lietās palīdzēs Latvijas Bankai izstrādāt Latvijas eiro monētu dizaina koncepciju.

Konkursa dalībniekiem līdz šī gada 1. aprīlim jāiesniedz priekšlikumi visu astoņu eiro monētu reversu sižetiem - neatkarīgi no tā, vai visām monētām iecerēts viens vai dažādi sižeti. Priekšlikumu iesniegšanas forma ir idejas vārdisks apraksts bez grafiska zīmējuma. Konkursa rezultātus vērtēs Latvijas Bankas izveidota žūrijas komisija. Paredzētas vairākas prēmijas, tostarp pirmā ir tūkstoš latu apmērā. Rezultātus paziņosim līdz šī gada 21. maijam.

Latvijas Banka varēs kalt mūsu eiro monētas tikai pēc tam, kad Latvija būs saņēmusi Eiropas institūciju novērtējumu, ka esam gatavi pievienoties Ekonomiskajai un monetārajai savienībai, kas pēc Latvijas pašreizējās stratēģijas varētu notikt apmēram 2007. gada vidū. Tad līdz plānotajam eiro ieviešanas laikam - 2008. gada janvārim - atliktu aptuveni pusgads monētu nokalšanai un piegādei. Ja iepriekš veikta nepieciešamā sagatavošanās, darbs nav nepaveicams. Tādēļ tik svarīgi ar tautas un profesionālu mākslinieku palīdzību laikus radīt Latvijas eiro monētās iestrādājamos attēlus.

Ar konkursa nolikumu, kā arī esošajām eiro monētām un to aprakstiem varat iepazīties Latvijas Bankas interneta lapas www.bank.lv sadaļā "Paziņojumi, jaunumi". Uzziņu tālruņi vaicājumiem par konkursu ir 6702 2434 un 6702 2736.