Publicēts: 27.01.2004. Aktualizēts: 13.01.2011.

Rīgā 2004. gada 27. janvārī

Laika posmā no 2003. gada 1. janvāra līdz 2004. gada 1. janvārim apgrozībā esošās skaidrās naudas apjoms pieaudzis par 9.5% un šī gada 1. janvārī veidoja 682.1 milj. latu.

650.8 milj. latu jeb 95% kopējā naudas apjomā ir papīra naudas zīmes, pārējo daudzumu veido monētas. No visu papīra naudas zīmju kopsummas Ls 5 naudas zīmes veido 8%, Ls 10 - 11%, Ls 20 - 36%, Ls 50 - 8%, Ls 100 - 22%, Ls 500 - 15%. No monētu kopsummas Ls 2 veido 21% (bimetāla divlatnieki - 17%, citi - 4%), Ls 1 - 37%, Ls 0.50 - 16%, Ls 0.20 - 8%, citas monētas - 2-5% katrs nomināls.

Pēc skaita visvairāk apgrozībā ir Ls 20 banknotes - 11.9 milj. Tālāk seko Ls 5 - 10.6 milj., Ls 10 - 7.2 milj., Ls 100 - 1.4 milj., Ls 50 - 1.0 milj. un Ls 500 - 195 tūkst. banknošu. Apgrozībā visvairāk ir maza nomināla monētas: viena un divu santīmu monētas pēc skaita apgrozībā ir 88.3 un 54.8 milj., bet, piemēram, 50 santīmu monētas - 10.0 milj., Ls 1 - 11.7 milj., Ls 2 - 3.3 milj. Apgrozībā laisti arī 20 tūkst. Ls 100 zelta apgrozības monētu.

Kā redzams no 1. tabulas, Ls 10 naudas zīmju daudzums apgrozībā gada laikā samazinājies par 2.8% un Ls 50 - par 6.3%. Pārējo banknošu apjoms ir pieaudzis - Ls 5 par 0.7%, Ls 20 - par 12.2%, Ls 100 - par 17.1%, Ls 500 - par 18.6%. Šādas izmaiņas izraisa pieprasījuma maiņa. Latvijas Banka emitē naudu ar Latvijas banku starpniecību, bet bankas izvēlas to nominālu banknotes un monētas, kuras vēlas to klienti - noguldītāji, firmas, valsts iestādes (algu izmaksām) u.c.

1. tabula. Papīra naudas zīmes apgrozībā

2003. gada 1. janvārī

2004. gada 1. janvārī

Summas
relatīvās
pārmaiņas
(%)

Summa
(tūkst. latu)

Procentos
no
kopsummas

Summa
(tūkst. latu)

Procentos no kopsummas

Ls 5

52 822.2

9

53 193.8

8

+0.7

Ls 10

73 908.1

12

71 865.5

11

-2.8

Ls 20

211 494.9

36

237 390.7

36

+12.2

Ls 50

54 140.5

9

50 717.3

8

-6.3

Ls 100

119 858.6

20

140 369.2

22

+17.1

Ls 500

82 082.0

14

97 328.0

15

+18.6

Kopā banknotes

594 306.3

9

650 864.5

100

+9.5

2. tabula. Monētas apgrozībā

2003. gada 1. janvārī

2004. gada 1. janvārī

Summas
relatīvās
pārmaiņas
(%)

Summa
(tūkst. latu)

Procentos no kopsummas

Summa
(tūkst. latu)

Procentos no kopsummas

Ls 2

6 639.8
no tiem bimetāla
5 435.2

 

23
bimetāla 19

6 504.0
no tiem bimetāla 5 344.5

21
bimetāla 17

-2.0
bimetāla -1.7

Ls 1

9 703.8

34

11 713.9

37

+20.7

50 santīmi

4 730.5

17

4 980.3

16

+5.3

20 santīmi

2 417.0

9

2 626.6

8

+8.7

10 santīmi

1 477.0

5

1 654.6

5

+12.0

5 santīmi

1 122.4

4

1 226.6

4

+9.3

2 santīmi

957.5

3

1 095.5

4

+14.4

1 santīms

792.0

3

882.5

3

+11.4

Jubilejas monētas

486.1

2

596.3

2

+22.7

Kopā monētas

28 326.1

100

31 280.3

100

+10.4