Publicēts: 28.01.2004. Aktualizēts: 13.01.2011.

Rīgā 2004. gada 28. aprīlī

Laika posmā no 2003. gada 1. aprīļa līdz 2004. gada 1. aprīlim apgrozībā esošās skaidrās naudas apjoms pieaudzis par 7.4% un šī gada 1. aprīlī veidoja 649.6 milj. latu.

619.3 milj. latu jeb 95% kopējā naudas apjomā ir papīra naudas zīmes, pārējo daudzumu veido monētas. No visu papīra naudas zīmju kopsummas Ls 5 naudas zīmes veido 8%, Ls 10 - 10%, Ls 20 - 36%, Ls 50 - 8%, Ls 100 - 22%, Ls 500 - 16%. No monētu kopsummas Ls 2 veido 21% (bimetāla divlatnieki - 17%, citi - 4%), Ls 1 - 37%, Ls 0.50 - 16%, Ls 0.20 - 8%, citas monētas - 2-5% katrs nomināls.

Pēc skaita visvairāk apgrozībā ir Ls 20 banknotes - 11.2 milj. Tālāk seko Ls 5 - 9.4 milj., Ls 10 - 6.5 milj., Ls 100 - 1.4 milj., Ls 50 - 1.0 milj. un Ls 500 - 195 tūkst. banknošu. Apgrozībā visvairāk ir maza nomināla monētas: viena un divu santīmu monētas pēc skaita apgrozībā ir 88.0 un 54.5 milj., bet, piemēram, 50 santīmu monētas - 9.6 milj., Ls 1 - 11.4 milj., Ls 2 - 3.1 milj. Apgrozībā laisti arī 20 tūkst. Ls 100 zelta apgrozības monētu.

Kā redzams no 1. tabulas, Ls 50 naudas zīmju daudzums apgrozībā gada laikā samazinājies par 8.2%, Ls 10 - par Ls 7.0% un Ls 5 - par 2.6%. Pārējo banknošu apjoms ir pieaudzis - Ls 20 par 8.8%, Ls 100 - par 16.1% un Ls 500 - par 18.9%. Šādas izmaiņas izraisa pieprasījuma maiņa. Latvijas Banka emitē naudu ar Latvijas banku starpniecību, bet bankas izvēlas to nominālu banknotes un monētas, kuras vēlas to klienti - noguldītāji, firmas, valsts iestādes (algu izmaksām) u.c.

1. tabula. Papīra naudas zīmes apgrozībā

2003. gada 1. aprīlī

2004. gada 1. aprīlī

Summas
relatīvās
pārmaiņas
(%)

Summa
(tūkst. latu)

Procentos
no
kopsummas

Summa
(tūkst. latu)

Procentos no kopsummas

Ls 5

48 301.1

8

47 060.0

8

-2.6

Ls 10

70 285.0

12

65 388.2

10

-7.0

Ls 20

205 627.1

36

223 774.9

36

+8.8

Ls 50

52 268.3

9

47 981.4

8

-8.2

Ls 100

118 466.5

21

137 528.7

22

+16.1

Ls 500

82 061.0

14

97 572.0

16

+18.9

Kopā banknotes

577 009.0

100

619 305.2

100

+7.3

2. tabula. Monētas apgrozībā

2003. gada 1. aprīlī

2004. gada 1. aprīlī

Summas
relatīvās
pārmaiņas
(%)

Summa
(tūkst. latu)

Procentos no kopsummas

Summa
(tūkst. latu)

Procentos no kopsummas

Ls 2

6 361.8
no tiem bimetāla
5 170.2

23
bimetāla 19

6 227.4
no tiem bimetāla
5 081.5

21
bimetāla 17

-2.1
bimetāla -1.7

Ls 1 9 749.0

35

11 389.1

37

+16.8

50 santīmi 4 578.5

16

4 775.5

16

+4.3

20 santīmi 2 348.1

8

2 513.6

8

+7.0

10 santīmi 1 457.1

5

1 583.3

5

+8.7

5 santīmi 1 108.1

4

1 190.9

4

+ 7.5

2 santīmi

976.6

4

1 089.5

4

+11.6

1 santīms

791.9

3

879.6

3

+11.1

Jubilejas monētas

511.6

2

600.9

2

+17.5

Kopā monētas 27 882.7

100

30 249.8

100

+8.5