Publicēts: 09.03.2004. Aktualizēts: 13.01.2011.

Rīgā 2004. gada 9. martā

Latvijas eiro monētās kaļamo sižetu ideju konkursa termiņš šobrīd ir pusē, un līdzšinējā interese ir bijusi visai liela. Tas ļauj pamatoti cerēt, ka atsaucība būs vēl lielāka nekā iepriekšējā tautas ideju konkursā tūkstošgades mijas jubilejas monētas sižetam, kad tika iesniegti aptuveni trīs simti ideju.

Latvijas Banka izsludināja tautas konkursu par sižetiem uz Latvijas eiro monētu reversiem jeb otrās puses šī gada janvārī, un jau no pirmajām dienām saņem daudz jautājumu gan par konkursu, gan esošajām citu zemju eiro monētām, uz kuriem atbildam gan telefoniski, gan vēstuļu un elektronisku sūtījumu veidā - atkarībā no konkrētā jautātāja iespējām un vēlmes.

Viens no biežākajiem ir jautājums par iesniedzamā priekšlikuma formu. Atgādinām, ka konkursā vēlamies saņemt vārdisku aprakstu visu astoņu eiro monētu reversu sižetiem - neatkarīgi no tā, vai visām monētām iecerēts viens vai dažādi sižeti. Grafisks zīmējums nav nepieciešams - uzskatām, ka šāds nosacījums būtu ierobežojis dalībnieku loku. Taču tas nav arī liegts - ja nu kāds vēlas padarīt savu domu uzskatāmāku.

Konkursa darbus vērtēs žūrijas komisija, kurā bez Latvijas Bankas pārstāvjiem ir vairāki zinātnes, kultūras un mākslas darbinieki, kas ilgstoši līdzdarbojušies Latvijas naudas radīšanā: Jānis Stradiņš, Imants Ziedonis, Ramona Umblija, Imants Lancmanis un Ilmārs Blumbergs. Rezultātus sabiedrībai paziņosim līdz šī gada 21. maijam. Konkursā paredzētas vairākas prēmijas, tostarp pirmā ir tūkstoš latu apmērā.

Latvijas Banka varēs kalt mūsu eiro monētas tikai pēc tam, kad Latvija būs saņēmusi Eiropas institūciju novērtējumu, ka esam gatavi pievienoties Ekonomiskajai un monetārajai savienībai, kas pēc Latvijas pašreizējās stratēģijas varētu notikt apmēram 2007. gada vidū. Tad līdz plānotajam eiro ieviešanas laikam - 2008. gada janvārim - atliktu aptuveni pusgads monētu nokalšanai un piegādei. Ja iepriekš veikta nepieciešamā sagatavošanās, darbs nav nepaveicams. Tādēļ tik svarīgi ar tautas un profesionālu mākslinieku palīdzību laikus radīt Latvijas eiro monētās iestrādājamos attēlus, jo pēc sižetu izvēles veicama zīmējumu izstrāde, monētu ģipša modeļu izveide, kaltuvju izvēle un citi laikietilpīgi darbi.

Ikviens, kas vēlas dot savu ieguldījumu Latvijas eiro monētu izveidē, joprojām ir aicināts piedalīties konkursā un līdz šī gada 1. aprīlim iesniegt savas idejas Latvijas Bankai.

Ar konkursa nolikumu, kā arī esošajām eiro monētām un to aprakstiem varat iepazīties Latvijas Bankas interneta lapas sadaļā "Paziņojumi, jaunumi". Uzziņu tālruņi vaicājumiem par konkursu ir 6702 2434 un 6702 2736.