Publicēts: 17.03.2004. Aktualizēts: 13.01.2011.

Rīgā 2004. gada 17. martā

Ir apkopoti Latvijas Ekonomikas skolotāju asociācijas organizētās 2004. gada valsts olimpiāde biznesa ekonomiskajos pamatos rezultāti, un šodien Latvijas Bankā notika uzvarētāju apbalvošana. I vietu olimpiādē dalīja vidusskolēni Jānis Skrastiņš no Valmieras ģimnāzijas un Andris Puriņš no Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas. Iegūtas arī divas otrās un trīs trešās vietas, kā arī pieci atzinības vērtējumi. Laureātus un viņu skolotājus sveica LR Izglītības un zinātnes ministrijas, Ekonomikas skolotāju asociācijas, ekonomiskās izglītības organizācijas "Junior Achievement Latvija" un Latvijas Bankas pārstāvji.

Apzinoties ekonomiskās izglītības nozīmi uzņēmējdarbības un finanšu sistēmas attīstībā, kā arī centrālās bankas svarīgo lomu valsts ekonomikā, Latvijas Banka regulāri tiekas ar ekonomikas skolotājiem un skolēniem, kas ir aktīvi šā mācību priekšmeta apguvē un interesējas par finanšu jautājumiem. Arī šodien skolēniem un skolotājiem pirms svinīgās apbalvošanas bija iespēja noklausīties lekcijas par Latvijas Bankas monetāro politiku un Latvijas naudu un aplūkot šai reizei īpaši sarūpēto nelielo naudas izstādi.

Pasākumā piedalījās arī "Stendera ziepju fabrikas" projektu vadītājs Jānis Ķirpītis - šis uzņēmums ir konkursa "Gada lielākais mārketinga sasniegums 2003. gadā" Grand Prix ieguvējs. Viņš ar skolēniem runāja gan par prasmēm un īpašībām, kas attīstāmas, lai veidotu veiksmīgu profesionālo karjeru, gan par faktoriem, kas ir pamatā veiksmīgai uzņēmuma darbībai.

Laureātu saraksts

Vieta Skolēns Skolotājs

Skola

I Jānis Skrastiņš Diāna Zilberte

Valmieras ģimnāzija

I Andris Puriņš Biruta Brangule

Rīgas Valsts 1. ģimnāzija

II

Zane Dziļuma

Biruta Brangule

Rīgas Valsts 1. ģimnāzija

II Gatis Bankovičs Rita Glaudiņa

Suntažu vidusskola, Ogres rajons

III Ilze Siliņa Diāna Zilberte

Valmieras ģimnāzija

III Aivars Latkovskis Aelita Mūrniece

Nautrēnu vidusskola, Rēzeknes rajons

III Andrejs Deļmans Tatjana Alika

Krievu vidusskola licejs, Daugavpils

Atzinība Maija Znotiņa Liesma Kuzmina

Kandavas internātvidusskola

Atzinība Salvis Līcītis Dace Kočāne

Lubānas vidusskola, Madonas rajons

Atzinība Mārtiņš Grauss Ilze Skudra

Jelgavas 1. ģimnāzija

Atzinība Ģirts Tihomirovs Biruta Brangule

Rīgas Valsts 1. ģimnāzija

Atzinība Dita Rause Ruta Pelce

Rīgas 2. vidusskola

 

I vietas ieguvējs Andris Puriņš

I vietas ieguvējs Jānis Skrastiņš

Foto - G. Zommerovskis, Latvijas Banka