Publicēts: 17.05.2004. Aktualizēts: 13.01.2011.

Rīgā 2004. gada 17. maijā

Saistībā ar šomēnes Latvijā atklāto 100 latu banknošu viltošanas gadījumu Latvijas Banka šonedēļ plaši informēs sabiedrību par pretviltošanas pazīmēm, kas palīdz atšķirt īstas naudaszīmes no viltotām. Lai informētu iespējami daudz iedzīvotāju, televīzijā tiks pārraidīts videoklips par 100 un 50 latu banknošu drošības pazīmēm, kuras konstatējamas bez īpašām palīgierīcēm.

Lai arī kopumā viltojumu skaits pret naudas daudzumu apgrozībā Latvijā ir niecīgs un naudas viltošana nerada nekādus draudus Latvijas tautsaimniecībai, ar a/s "Hansabanka" palīdzību maija pirmajā nedēļā atklāto viltojumu apjoms gan pēc summas, gan skaita ir lielākais kopš lata atjaunošanas. Operatīvi ir veikta šo viltojumu analīze un banku informēšana. Latvijas Banka aicina arī iedzīvotājus rūpīgi aplūkot savu naudu, ar Latvijas Televīzijas, Latvijas Neatkarīgās televīzijas un TV3 starpniecību atgādinot pazīmes īstu naudaszīmju atšķiršanai no viltotām.

Lata naudas zīmēs ir iestrādāti vairāki pretviltošanas elementi, kas ļauj pārliecināties par to īstumu, aplūkojot naudu pret gaismu. Tā kā dažus no tiem 100 latu banknošu viltojumos mēģināts imitēt, naudu ieteicams aplūkot rūpīgi.

Ūdenszīme. Tajā atveidots latviešu meitenes profils. Ūdenszīmei jābūt skaidrai un kvalitatīvai, ar visām pustoņu pārejām.
Viltotajās banknotēs ūdenszīme ir atdarināta ar rupjām, tumšām kontūrām, trūkst pustoņu pāreju.
Metalizēta josla ar uzrakstu "LATVIJAS BANKA", kas pilnā apjomā saskatāma, aplūkojot naudaszīmi pret gaismu. Šī josla caurauž naudaszīmi no vienas malas līdz otrai, tātad ir nepārtraukta. Tā tikai daļēji redzama naudaszīmes virspusē, jo vietām pazūd papīrā, tādēļ naudaszīme jāaplūko pret gaismu.
Joslu viltojumos ir mēģināts atdarināt, taču tā nav spoži spīdoša, bet gan sudrabaini matēta. Naudaszīmes virspusē tā ir uzkrāsota un ir viegli nokasāma.
Caurskata zīme ozola lapas veidā. Tā drukāta ar speciālu iekārtu vienlaikus no abām naudaszīmes pusēm. Caurskatot pret gaismu, abām pusēm jāsakrīt, veidojot precīzu ozollapas attēlu. Jebkura nobīde liecina par viltojumu.
Viltotajās banknotēs caurskata zīmes attēla puses nesakrīt.
Slēptais attēls, kas saredzams, skatoties uz banknoti no sāniem slīpi krītošā gaismā. Naudaszīmi mazliet pagrozot, kļūst pamanāms tās nomināls.
Viltotajās banknotēs slēptais attēls nav saskatāms.

Ja cilvēks tomēr atklājis savā makā nokļuvušu viltotu naudaszīmi, tā līdz ar informāciju par viltojuma iegūšanas apstākļiem (ja tie ir konstatējami) nododama policijai. Nododot viltojumu varasiestādēm, cilvēks izdara pakalpojumu pārējiem likumīgajiem naudas lietotājiem, neslēpjot un neveicinot noziegumu un palīdzot to atklāt. Latvijas Banka tāpat kā centrālās bankas citās valstīs viltotu naudu pret īstu nemaina – citādi tā atbalstītu viltotājus.

Par lata naudaszīmēm, to viltošanu un atklāto naudas viltojumu statistiku sk. arī www.bank.lv/lat/main/all/lvnaud/latnaud/.