Publicēts: 10.06.2004. Aktualizēts: 13.01.2011.

Rīgā 2004. gada 10. jūnijā

Līdz ar Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā un Latvijas Bankas iekļaušanos Eiropas Centrālo banku sistēmā (ECBS) latviešu valodā tiks izdotas Eiropas Centrālās bankas (ECB) publikācijas, kam saskaņā ar ECBS Statūtiem jābūt pieejamām oficiālajās Eiropas Savienības dalībvalstu valodās. Šodien tiks publicēts pirmais ECB "Mēneša Biļetena" izdevums latviešu valodā. Turpmāk tas iznāks 4 reizes gadā (reizi ceturksnī) un būs pieejams Latvijas Bankas interneta lapā www.bank.lv.

Izdevumā raksturotas pasaules tautsaimniecības attiecīgā perioda norises, aplūkota eiro zonas ekonomiskā, monetārā, finanšu, valūtas kursu un maksājumu bilances attīstība, sniegtas Eirosistēmas speciālistu sagatavotās iespēju aplēses, kā arī eiro zonas statistika.

Izdevums tiek publiskots visās Eiropas Savienības dalībvalstīs vienlaikus - plkst. 10.00 pēc Viduseiropas laika (plkst. 11.00 pēc Latvijas laika). 2004. gada jūnija numurs tiks publicēts šodien, 10. jūnijā, 2004. gada septembra numurs - ceturtdien, 9. septembrī.

Izdevums angļu valodā un citās Eiropas Savienības valodās pieejams, izmantojot ECB interneta lapu (www.ecb.int) un attiecīgo valstu centrālo banku interneta lapas.