Publicēts: 15.07.2004. Aktualizēts: 13.01.2011.

Rīgā 2004. gada 15. jūlijā

Latvijas Banka 2004. gada 22. septembrī organizē konferenci "Latvijas tautsaimniecība Eiropas Savienībā: iespējas, izaicinājumi, perspektīvas". Konferences mērķis ir kopā ar citām valsts institūcijām, uzņēmējiem, finansistiem, akadēmiskajiem spēkiem iezīmēt tautsaimniecības attīstības tendences un iespējamās problēmas, kā arī iesaistīto pušu rīcību un nepieciešamo sadarbību, valsts tautsaimniecībai turpinot integrēties Eiropas Savienībā un Latvijai iestājoties Ekonomiskajā un monetārajā savienībā.

Konferenci atklās finanšu ministrs Oskars Spurdziņš un ievadīs Latvijas Bankas prezidenta Ilmāra Rimšēviča referāts. Pēc tam notiks moderētas diskusijas par šādiem tematiem:
- lata pārsaistes un eiro ieviešanas teorētiskie un praktiskie apsvērumi,
- inflācijas ilgtermiņa tendences,
- reformu loma konkurētspējas nodrošināšanā un reālās konverģences aspekti.

Katru tēmu ievadīs vairāki referāti, pavisam - vairāk nekā desmit. Konferenci noslēgt aicināta ES komisāre no Latvijas Sandra Kalniete. Konferences programma pieejama šeit. Pēc konferences Latvijas Bankas interneta lapā tiks ievietoti arī referāti un citi konferences materiāli.

Konferences apmeklējums būs tikai ar ielūgumiem.