Publicēts: 16.09.2004. Aktualizēts: 13.01.2011.

Rīgā 2004. gada 16. septembrī

Latvijas Banka saņēmusi jau otro izdevuma World Coin News un izdevniecības Krause Publications balvu par izcili veidotu monētu. Par gada mākslinieciskāko monētu atzīta sērijas "Pamati" sudraba monēta "Liktenis".

2004. gada augustā Pitsburgā (ASV) Amerikas Numismātikas asociācijas konferences laikā 21. reizi tika pasniegtas žurnāla World Coin News un izdevniecības Krause Publications organizētā un sponsorētā konkursa "Gada monēta" balvu pasniegšana. Latvijas Bankas monētai "Liktenis" tika piešķirta balva nominācijā "Mākslinieciskākā monēta". Vislielākā balvu raža šogad bija Austrijai - trīs balvas dažādās nominācijās un papildus lielā "Gada monētas" balva par 5 eiro monētu, kas veltīta Šēnbrunas zooloģiskajam dārzam.

Konkursa norise ir šāda. Katru gadu bankas un kaltuves tiek aicinātas pieteikt vērtēšanai savas gadu iepriekš izlaistās monētas dažādās nominācijās. Žūrijā šogad bija 58 eksperti - kaltuvju, centrālo banku, muzeju pārstāvji, numismāti, žurnālisti u.c. Populāro monētu - pogu - savulaik konkursam pieteica monētas kalēja Lielbritānijas Karaliskā kaltuve. Kopš šīs monētas panākumiem arī Latvijas Banka katru gadu saņem pieteikuma anketas Gada monētas konkursam. Šajā pavasarī nākamā gada konkursam uz ASV vērtējumam nosūtījām zelta "Pieclatnieku" (nominācijām "Vēsturiski nozīmīgākā monēta" un "Labākā zelta monēta") un monētu "Kurzeme" ("Labākā sudraba monēta"). Rezultāti būs zināmi nākamā gada sākumā.

Jāpiezīmē, ka naudas zīmes ASV piesaista ne tikai kolekcionāru vai speciālistu uzmanību - tās izmanto, piemēram, skolu mācību programmās kā uzskates līdzekļus, stāstot par citu valstu kultūru, vēsturi, ģeogrāfiju. Tāpēc likumsakarīga ir arī plašā Amerikas Numismātikas asociācijas konferences programma. Nedēļu norisēja nacionālo numismātikas asociāciju, dažādu ar monētu radīšanu, ražošanu, kolekcionēšanu un izplatīšanu saistītu organizāciju sanāksmes, naudas zīmju izsoles, kā arī izglītojoši un informatīvi pasākumi gan kolekcionāriem, gan citiem apmeklētājiem. Plaša bija naudas zīmju izstāde - gandrīz pusotra tūkstoša dalībnieku. Latvijas Bankai tā bija lieliska iespēja apspriest jaunas monētas izlaišanu vienlaikus ar monētu izgatavotājiem, tirgotājiem un iesaiņojumu ražotājiem.

Monētu sērijas "Pamati" dizaina autors ir grafiķis Juris Petraškevičs, modeļus veidojusi tēlniece Ligita Franckeviča. Monētas izgatavotas Somijas kaltuvē Rahapaja Oy. Latvijas Banka ar sēriju "Pamati", kas veltīta mūžīgām vērtībām, iesāka līdz šim plašākās nacionālās monētu programmas "Latvija. Laikmetu grieži un laikmetu vērtības" veidošanu. Paredzēts, ka programmu veidos četras triju monētu sērijas. Pašlaik top otrā no tām - "Laiks", kas ar Kurzemei (monēta jau izlaista), Vidzemei un Latgalei veltītām monētām stāsta par Latvijas vēsturi.

Īsajā atjaunotās Latvijas naudas vēsturē tās dizains un veidotāji ir vairākkārt guvuši starptautisku atzinību. 2001. gadā World Coin News un izdevniecības Krause Publications konkursā par visnovatoriskāko gada monētu tika atzīts sudraba lats - poga "Millennium". Savukārt 2002. gadā Pasaules naudas izstādē Bāzelē, Šveicē Latvijas Banka saņēma Vreneli balvu kā pasaules radošākā valsts banka.