Publicēts: 30.09.2004. Aktualizēts: 13.01.2011.

Rīgā 2004. gada 30. septembrī

Latvijas Banka laidusi apgrozībā 1 lata sudraba piemiņas monētu "Vidzeme", turpinot otro sēriju nacionālās monētu programmas "Latvija. Laikmetu grieži un laikmetu vērtības" ietvaros. Šī sērija "Laiks" ar trim Latvijas novadiem veltītām monētām parādīs mūsu zemes vēsturi Eiropas un pasaules kontekstā. Pirmā šīs sērijas monēta bija veltīta Kurzemei, bet sēriju noslēgs sudraba lats ar Latgali.

Monēta "Vidzeme" ir likumīgs maksāšanas līdzeklis Latvijas Republikā. Tās maksimālā tirāža - 5 000.
Monēta "Vidzeme" un citas šīs programmas monētas iegādājamas Latvijas Bankā un tradicionālās monētu tirdzniecības vietās - bankās, suvenīru un juvelieru veikalos.

Monēta "Vidzeme"

Monētas "Vidzeme" aversā zem Vidzemes ģerboņa tēlots zemnieks ar smagu, divjūga vilktu ori ceļā uz pilsētas tirgu. Konkrētajā sižetā ietverts arī alegorisks atgādinājums par to smagmi, kas gadsimtiem cauri nāk līdzi šim novadam. Nekur citur Latvijā 17. un 18. gadsimta kari neatstāja tādu postu kā Vidzemē, kur nereti veseli pagasti kara, bada un epidēmiju dēļ palika pilnīgi bez iedzīvotājiem.

Reversā redzami divi dzimtzemnieki, kas klaušu kārtā sagatavo zāģmateriālus. Kokapstrāde Vidzemē, kur augsne bija mazāk auglīga nekā Kurzemē un jo īpaši Zemgalē, bet laukus nemitīgi pārstaigāja kara posts un mēris, bija ļoti nozīmīga nodarbošanās. Kokamatniecības līmenis bija ļoti augsts, un daudzi lauku meistari sasniedza apbrīnojamu prasmi. Dēlītis ar kokā grieztajiem burtiem atgādina par Vidzemes izglītības un grāmatniecības tradīcijām. Tieši Vidzemē tapa Bībeles tulkojums latviešu valodā un nodibināts pirmais, latviešu tautas 19. gadsimta nacionālajai atmodai tik būtiskais skolotāju seminārs.

Programma "Latvija. Laikmetu grieži un laikmetu vērtības"

Latvijas Banka ar sēriju "Laiks" turpina līdz šim plašākās nacionālās monētu programmas "Latvija. Laikmetu grieži un laikmetu sērijas veidošanu. Iecerēto 4 sēriju 12 monētās būs attēlota Latvija Eiropas un pasaules kontekstā.

Programmu veidos četras triju monētu sērijas. Pirmā, jau pabeigtā sērija ir "Pamati", kas veltīta mūžīgajām vērtībām. "Laiks" tiek veltīta Latvijas vēsturei, nākamās sērijas stāstīs par Latvijas likteni, valsts tapšanu.

Visu programmas monētu aversos redzēsim tēmu simbolizējošus un programmas kompozicionālu viengabalainību veidojošus motīvus. Lai monētas būtu saturiski blīvākas, ar lielāku tematisko un emocionālo slodzi, tradicionāli monētu aversos attēlotais Latvijas Republikas lielais ģerbonis tiks izmantots tikai saturiski atbilstošā gadījumā.