Publicēts: 01.10.2004. Aktualizēts: 26.01.2011.

Rīgā 2004. gada 1. oktobrī

Šī gada 5. oktobrī Rīgā notiks Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) ekspertu sanāksme, kuras laikā tiks apspriesti pensiju un apdrošināšanas jautājumi Baltijas valstīs. Sanāksme tiek organizēta OECD Baltijas reģionālās programmas (BRP) ietvaros ar LR Ārlietu ministrijas, Latvijas Bankas, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, kā arī Banku augstskolas atbalstu.

Sanāksmes mērķis ir veicināt dialogu starp OECD un Baltijas valstu pārstāvjiem par jautājumiem, kas ir saistīti ar pensiju un apdrošināšanas reformām, tādējādi sekmējot efektīvu apdrošināšanas un pensiju uzraudzības institūciju attīstību Baltijas valstīs.

Tā kā BRP mandāts zaudē spēku 2004. gada beigās, tad šī sanāksme būs viens no pēdējiem pasākumiem, kas tiek organizēts augstākminētās programmas ietvaros. Šī iemesla dēļ sanāksmē tiks pievērsta uzmanība ne tikai problēmām un aktuālām tēmām apdrošināšanas un pensiju jomā Baltijā un OECD dalībvalstīs, bet arī nozīmīgākajiem iepriekšējās konferencēs un semināros sasniegtajiem rezultātiem.

Paredzams, ka sanāksmē piedalīsies augsta līmeņa amatpersonas no OECD un Baltijas valstīm, pārstāvji no atbildīgajām nozaru ministrijām un to pakļautībā esošajām institūcijām, kā arī privātā sektora.

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD, http://www.oecd.org/) ir starptautiska organizācija, kurā ietilpst 30 attīstītākās pasaules valstis, tajā skaitā arī dažas jaunās ES dalībvalstis – Čehija, Polija, Slovākija un Ungārija. OECD galvenie mērķi ir veicināt apņemšanos ievērot demokrātijas un tirgus ekonomikas principus, sekmēt globālo tirdzniecību un ilgstošu ekonomisko attīstību.

1998. gadā izveidotā Baltijas reģionālā programma (BRP) ir galvenais Latvijas un OECD reģionālās sadarbības instruments. BRP darbs ir balstīts uz vidēja termiņa mērķiem: atbalstu, pārejot uz tirgus ekonomiku; nacionālās ekonomiskās politikas saskaņošanu ar globālās ekonomikas prasībām; atbalstu OECD dalībvalstu labāko prasmju un politikas vadlīniju apgūšanai, lai veicinātu ilglaicīgu ekonomisko izaugsmi un politisko stabilitāti.