Publicēts: 18.10.2004. Aktualizēts: 13.01.2011.

Rīgā 2004. gada 18. oktobrī

Latvijas Banka no šī gada 19. oktobra laiž apgrozībā jaunas, no iepriekšējām nedaudz atšķirīgas 20 latu naudas zīmes. Latvijas Banka - kā jau to darījusi arī iepriekš ar citu nominālu banknotēm - papildina to krājumus, lai nodrošinātu tautsaimniecības pieprasījumu pēc skaidrās naudas, vienlaikus arī pastiprinot naudas drošību pret viltošanu.

Tātad turpmāk varēsim lietot divu laidienu - 1992. un 2004. gada - 20 latu banknotes. Visas Latvijas Bankas izlaistās naudas zīmes - banknotes un monētas - ir likumīgs maksāšanas līdzeklis Latvijas Republikā.

 

Kādēļ nepieciešamas jaunas 20 latu naudas zīmes?

Jaunu 20 latu naudas zīmju laidienu bija nepieciešams nodrukāt, lai varētu apmierināt pieprasījumu pēc visiem naudas zīmju nomināliem. Skaidrās naudas apgrozībā Latvijā jau vairākus gadus pieprasītākās no banknotēm ir 20 latu naudas zīmes. 2004. gada 1. oktobrī apgrozībā bija 12 milj. 20 latu banknošu, un tām ir lielākais īpatsvars - 37% - banknošu kopējā apjomā. Tāpēc šīs naudas zīmes arī visātrāk nolietojas (naudas zīmes mūžs atkarībā no lietošanas intensitātes ir apmēram 2-5 gadi). Latvijas Banka rūpējas, lai apgrozībā būtu tīra un kvalitatīva nauda. Piemēram, 2003. gadā no apgrozības izņemti un iznīcināti 3.5 milj. 20 latu banknošu, kopš 1993. gada pavisam - 13.7 milj. banknošu.

 

Ar ko atšķiras jaunā naudas zīme?

 

 

 

 

 

 

 

Pirmkārt, jaunā naudas zīme būs vēl labāk aizsargāta pret viltošanu.

Tajā uzlabota viena no svarīgākajām drošības pazīmēm. Metalizēto joslu ar uzrakstiem "Latvijas Banka" aizvieto košāka metalizēta hologramma ar uzrakstiem "Ls 20".

Naudas zīmē ir iestrādāta pilnīgi jauna drošības pazīme - iedobta zīme. Banknotes priekšpusē virs caurskata zīmes - ozola lapas - iespiesti divi nomināli "20".

Līdzīgi kā jaunāko laidienu 5 un 10 latu banknotēs, arī jaunajā 20 latu naudas zīmē iestrādāta reljefa vertikāla josla ar četrreiz atkārtotu dažādas tonalitātes nominālu. Tā atrodas naudas zīmes priekšpusē, kreisajā apakšējā stūrī. Katra nomināla "20" tonalitāte atšķirīgi mainās atkarībā no apskates leņķa.

Nomināls "20" jaunās naudaszīmes priekšpusē iespiests ar speciālo krāsu, kas atkarībā no apskates leņķa rada krāsu maiņas optisko efektu. Šis pretviltošanas elements līdz šim izmantots tikai 500 latu banknotēs.

Otrkārt, jaunās naudaszīmes nodrukāšanas gads ir 2004.

Treškārt, uz banknotes ir Latvijas Bankas prezidenta Ilmāra Rimšēviča paraksts.

Citu atšķirību kā drošības pazīmju, tā dizaina ziņā jaunajai naudas zīmei salīdzinājumā ar iepriekšējo nav.

 

Kādēļ jaunajā naudas zīmē ir izmaiņas?

Kaut arī naudas viltošana Latvijā nav nozīmīga problēma (piemēram, 2003. gadā atklāti 83 Ls 20 viltojumi), tomēr jauno tehnoloģiju attīstība prasa pievērst banknošu un monētu aizsardzībai arvien lielāku uzmanību. Iespiežot jaunas banknotes, Latvijas Banka pastiprina to drošību ar jauniem pretviltošanas elementiem.

 

Vai esošās naudas zīmes nepieciešams mainīt pret jaunajām?

Apgrozībā turpmāk atradīsies abu laidienu - 1992. un 2004. gada - divdesmitlatnieki. Abas naudas zīmes ir likumīgs maksāšanas līdzeklis Latvijas Republikā. Latvijas Banka turpinās izņemt no apgrozības un iznīcināt tikai tās naudas zīmes, kuras zaudējušas kvalitāti. Tātad arī kvalitatīvi iepriekšējo laidienu divdesmitlatnieki, nonākot Latvijas Bankā, netiks iznīcināti, bet caur bankām nonāks cilvēku lietošanā. Cilvēkiem nav nekāda nepieciešamība mainīt vecās naudas zīmes pret jaunajām.

 

Kad jaunā naudas zīme nonāks cilvēku rokās?

 

Lēmums par šo naudas zīmju laišanu apgrozībā ir pieņemts, tā ka varētu šo naudas zīmi bankā saņemt jau rīt, 19. oktobrī. Latvijas Banka emitē naudu ar Latvijas banku starpniecību. Bankas izvēlas to nominālu naudas zīmes, kuras vēlas to klienti - noguldītāji, firmas un valsts iestādes (algu izmaksām) u.c. Turpmāk Latvijas Banka izsniegs bankām divu veidu 20 latu banknotes. Tātad cilvēkiem, saņemot naudu bankās, veikalos, pastā un citur, var gadīties kā iepriekšējo, tā jaunā laidiena divdesmitlatnieki.

 

Kur drukātas jaunās Ls 20 naudas zīmes?

Jaunās 20 latu banknotes iespiestas turpat, kur līdzšinējā Latvijas papīra nauda - Vācijā, spiestuvē Giesecke&Devrient. Naudas reformas laikā spiestuves izvēlē tika ieguldīts liels darbs, un mūsu kvalitātes prasības tā apmierina: mūsu nauda ir gan kvalitatīva, gan droša.

 

Vai gaidāmas citas jaunas banknotes un izmaiņas to dizainā?

Ja būs nepieciešams piedrukāt cita nomināla naudas zīmes, tad arī tajās paredzama jaunu pretviltošanas elementu izmantošana, bet ne būtiskas pārmaiņas naudas dizainā.

 

Kā var iepazīties ar lata drošības pazīmēm?

Latvijas Banka pēc dažāda nomināla naudas zīmju laišanas apgrozībā informē sabiedrību par naudas zīmju drošību ar plašsaziņas līdzekļu palīdzību. Turklāt gadījumos, kad ticis atklāts kāds jauns viltotāju paņēmiens, esam aicinājuši cilvēkus pārbaudīt savu naudu, vēršot uzmanību uz konkrētajām viltojumu pazīmēm.

Plaša informācija par Latvijas naudu, tostarp pretviltošanas elementiem, atrodama Latvijas Bankas interneta mājas lapā http://www.bank.lv. Cilvēki par neskaidrībām šais jautājumos var vērsties arī Latvijas Bankas centrālajā ēkā un filiālēs.

 

Ko darīt, ja, veicot maksājumu, jauno naudas zīmi atsakās pieņemt?

Kā jaunā, tā iepriekšējā laidiena 20 latu naudas zīme ir oficiāls maksāšanas līdzeklis Latvijas Republikā. Ja cilvēks kārto maksājumu veikalā, iestādē vai ar kādu citu juridisku personu un tā atsakās pieņemt divdesmit latu vai cita nomināla apgrozībā esošu lata naudaszīmi, tad par šo faktu būtu jāinformē Valsts ieņēmumu dienests. Administratīvo pārkāpumu kodeksā vainīgajām personām par šādu pārkāpumu paredzēts naudas sods līdz 50 latiem. Sods pieaug, ja šāda darbība konstatēta atkārtoti.

Jaunās 20 latu naudas zīmes pretviltošanas elementi

1. Jaunums 20 latu banknotēs! - metalizēta josla ar uzrakstiem "Ls 20" un hologrammām - iestrādāta naudas zīmes aizmugurē un nepārtraukta caurauž to no vienas malas līdz otrai, bet tikai daļēji saredzama papīra virspusē. Pilnībā tā saredzama pret gaismu.

2. Ūdenszīme - latviešu tautumeitas profils - atrodas naudas zīmes baltajā malā un saredzama pret gaismu.

3. Jaunums 20 latu banknotēs! - reljefa vertikāla josla ar četrreiz atkārtotu dažādas tonalitātes nominālu "20", kas atrodas naudas zīmes priekšpusē, kreisajā apakšējā stūrī. Katra nomināla "20" tonalitāte atšķirīgi mainās atkarībā no apskates leņķa.

4. Caurskata zīme - stilizēta ozola lapa - atrodas naudas zīmes priekšpuses un aizmugures centrālajā daļā. Pret gaismu redzams, ka abas puses sakrīt, veidojot precīzu ozola lapas attēlu.

5. Slēptais attēls - atrodas naudas zīmes priekšpuses labajā malā uz ornamentālās joslas. Slīpā leņķī pret gaismu salasāms naudas zīmes nomināls cipariem.

6. Bezkrāsainas šķiedriņas, kas iestrādātas naudas zīmes papīrā, - redzamas trijās dažādās krāsās ultravioleto staru apgaismojumā.

7. Mikroburtu raksts - tajā izpildīts nominālvērtības uzraksts cipariem naudas zīmes priekšpusē, kreisajā apakšējā stūrī.

8. Tēraudspiedes tehnikā naudas zīmes priekšpusē izpildītie elementi:
- ornamentālā josla labajā pusē,

- sižetiskais attēls centrālajā daļā,

- nominālvērtības uzraksts vārdiem un cipariem kreisajā pusē,

- zīme neredzīgajiem.

9. Ultravioleto staru apgaismojumā luminiscējošā krāsa - ar to iespiesta naudas zīmes sērija un numurs.

10. Pretpavairošanas līnijas - iespiestas naudas zīmes priekšpuses un aizmugures augšējās un apakšējās daļas fonā.

11. Jaunums 20 latu banknotēs! - speciālā krāsa - ar to iespiests nomināls "20" 2004. gada 20 latu naudas zīmes priekšpuses kreisajā stūrī. Speciālā krāsa atkarībā no apskates leņķa rada krāsu maiņas optisko efektu.

12. Jaunums! - iedobta zīme - naudas zīmes priekšpusē virs caurskata zīmes (ozola lapas) iespiesti divi nomināli "20".

Ls 20 - averss

Ls 20 - reverss