Publicēts: 29.10.2004. Aktualizēts: 13.01.2011.

Rīgā 2004. gada 29. oktobrī

Laika posmā no 2003. gada 1. oktobra līdz 2004. gada 1. oktobrim apgrozībā esošās skaidrās naudas apjoms pieaudzis par 8.5% un šī gada 1. oktobrī veidoja 686.2 milj. latu.

653.0 milj. latu jeb 95% kopējā naudas apjomā ir papīra naudas zīmes, pārējo daudzumu veido monētas. No visu papīra naudas zīmju kopsummas Ls 5 naudas zīmes veido 8%, Ls 10 - 10%, Ls 20 - 37%, Ls 50 - 7%, Ls 100 - 22%, Ls 500 - 16%. No monētu kopsummas Ls 2 veido 19% (bimetāla divlatnieki - 16%, citi - 3%), Ls 1 - 40%, Ls 0.50 - 15%, Ls 0.20 - 8%, citas monētas - 2-5% katrs nomināls.

Pēc skaita visvairāk apgrozībā ir Ls 20 banknotes - 12.0 milj. Tālāk seko Ls 5 - 10.0 milj., Ls 10 - 6.7 milj., Ls 100 - 1.4 milj., Ls 50 - 913 tūkst. un Ls 500 - 216 tūkst. banknošu. Apgrozībā visvairāk ir maza nomināla monētas: viena un divu santīmu monētas pēc skaita apgrozībā ir attiecīgi 92.9 un 57.5 milj., bet, piemēram, 50 santīmu monētas - 10.2 milj., Ls 1 - 13.4 milj., Ls 2 - 3.2 milj. Apgrozībā laisti arī 20 tūkst. Ls 100 zelta apgrozības monētu.

Kā redzams no 1. tabulas, Ls 50 naudas zīmju daudzums apgrozībā gada laikā samazinājies par 9.5% un Ls 10 - par 3.6%. Pārējo banknošu apjoms ir pieaudzis - Ls 5 par 3.5%, Ls 20 par 8.5%, Ls 100 - par 13.0% un Ls 500 - par 24.2%. Šādas izmaiņas izraisa pieprasījuma maiņa. Latvijas Banka emitē naudu ar Latvijas banku starpniecību, bet bankas izvēlas to nominālu banknotes un monētas, kuras vēlas to klienti - noguldītāji, firmas, valsts iestādes (algu izmaksām) u.c.

1. tabula. Papīra naudas zīmes apgrozībā

 

2003. gada 1. oktobrī

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2004. gada 1. oktobrī

Summas
relatīvās
pārmaiņas

Summa
(tūkst. Ls)

Procentos no
kopsummas

Summa
(tūkst. Ls)

Procentos no
kopsummas

Ls 5

48 228.1

8

49 924.1

8

 +3.5

Ls 10

69 590.9

12

67 060.8

10

-3.6

Ls 20

221 358.7

37

240 137.8

37

+8.5

Ls 50

50 412.3

8

45 638.5

7

-9.5

Ls 100

125 783.8

21

142 091.9

22

+13.0

Ls 500

87 058.5

14

108 164.5

16

+24.2

Kopā banknotes

602 432.3

100

653 017.6

100

+8.4

2. tabula. Monētas apgrozībā

 

2003. g. 1. oktobrī

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

2004. g. 1. oktobrī

Summas
relatīvās
pārmaiņas

Summa
(tūkst. Ls)

Procentos no
kopsummas

Summa
(tūkst. Ls)

Procentos no
kopsummas

Ls 2

6 567.1
no tiem bimetāla
5 397.0

22
bimetāla 18

6 426.4.8
no tiem bimetāla 5 298.0

19
bimetāla 16

-2.1
bimetāla -1.8

Ls 1

10 966.1

37

13 387.5

40

+22.1

50 santīmi

4 822.2

16

5 098.8

15

+5.7

20 santīmi

2 500.1

8

2 612.6

8

+4.5

10 santīmi

1 546.4

5

1 665.1

5

+7.7

5 santīmi

1 166.4

4

1 261.9

4

+ 8.2

2 santīmi

1 040.6

3

1 150.4

4

+10.6

1 santīms

844.1

3

929.1

3

+10.1

Jubilejas monētas

531.8

2

636.9

2

+19.8

Kopā monētas

29 984.8

100

33 168.7

100

+10.6