Publicēts: 10.05.2005. Aktualizēts: 13.01.2011.
Rīgā 2005. gada 10. maijā

 

2005. gada 13.-26. aprīlī Rīgā uzturējās Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) misija, kas SVF vienošanās līguma 4. panta konsultāciju ietvaros analizēja valsts makroekonomisko stāvokli un finanšu sektoru. Šodien SVF publicē misijas priekšziņojumu par Latvijas ekonomisko attīstību, kas pieejams arī Latvijas Bankas interneta lapā sadaļā "Paziņojumi un jaunumi".

Minētajā priekšziņojumā atzīmēta Latvijas ekonomikas pārliecinošā izaugsme un makroekonomiskā stabilitāte. Taču vienlaikus vērsta uzmanība uz tādiem straujas attīstības radītajiem riskiem kā inflāciju un tekošā konta deficītu un nepieciešamību īstenot attiecīgas politikas šo risku kontrolei. Misija pauž atbalstu Latvijas valdības akceptētajam eiro ieviešanas plānam, atzīmējot kā veiksmīgu soli lata piesaisti eiro šī gada sākumā, bet reizē uzsverot priekšnosacījumus un darbus, kas veicami šī plāna sekmīgai īstenošanai.

Tuvāko mēnešu laikā pēc šī priekšziņojuma SVF izpilddirektoru valde 4. panta konsultāciju ietvaros apspriedīs stāvokli Latvijas ekonomikā, balstoties uz misijas apkopoto ekonomisko informāciju.

Latvija ir Starptautiskā Valūtas fonda (http://www.imf.org) dalībvalsts kopš 1992. gada 19. maija, un kopš 2003. gada 20. marta Latvijas Banka ir vadošā institūcija Latvijas sadarbībā ar Starptautisko Valūtas fondu.

 

Latvija ar SVF sadarbojas uzraudzības ietvaros, kas notiek SVF vienošanās līguma 4. panta konsultāciju formā. Šis pants nosaka, ka uzraudzība jāīsteno kā regulārs dialogs starp SVF darbiniekiem un fonda dalībvalstu oficiālajām institūcijām. Sarunas parasti notiek reizi gadā. Tad starptautiskās organizācijas speciālisti (SVF misija) apmeklē Latviju, analizē valsts makroekonomisko stāvokli un finanšu sektoru. Ar valsts institūciju un Latvijas Bankas amatpersonām, kā arī citu organizāciju, piemēram, komercbanku un nozaru asociāciju pārstāvjiem tiek apspriesta valsts ekonomiskā politika. Balstoties uz iegūto informāciju, fonda darbinieki sagatavo pārskatu par Latvijas ekonomisko situāciju un attīstības perspektīvām, ko apspriež SVF izpilddirektoru valdē. Pārskati kopā ar SVF valdes rekomendācijām un komentāriem tiek publicēti gan SVF, gan Latvijas Bankas interneta mājas lapās.