Publicēts: 19.05.2005. Aktualizēts: 13.01.2011.

Rīgā 2005. gada 19. maijā

Latvijas Bankas padome šodien nolēma nemainīt refinansēšanas, banku noguldījumu Latvijas Bankā un lombarda kredīta procentu likmes. Nemainīta paliek arī banku obligāto rezervju norma.

Lēmums balstīts uz šādiem apsvērumiem par tautsaimniecības attīstību. Inflācija saglabājas augstāka par iepriekš prognozēto, un, neveicot konkrētus pasākumus inflācijas mazināšanai, Latvijas ekonomikas izaugsme salīdzinājumā ar pagājušo gadu var palēnināties. Joprojām straujā kreditēšanas attīstība uztur augstā līmenī iekšzemes pieprasījumu. Tas neļauj būtiski mazināties inflācijai un augstajam Latvijas tekošā konta deficītam.

Jāapzinās, ka pēc lata piesaistes eiro un Latvijas pievienošanās VKM II monetārās politikas instrumentu loma un efektivitāte ir būtiski mazinājusies, bet nepieciešamības gadījumā Latvijas Banka joprojām ir gatava iespēju robežās rīkoties, lai veicinātu sabalansētu tautsaimniecības attīstību.

Atgādinām, ka Latvijas Bankas noteiktās procentu likmes ir šādas:
- refinansēšanas procentu likme - 4.0% gadā;
- banku noguldījumu Latvijas Bankā procentu likmes:
- septiņām dienām - 2.0% gadā,
- četrpadsmit dienām - 2.25% gadā;

- lombarda kredīta procentu likmes:
- līdz 10 dienām - 5.0% gadā,
- 11.-20. dienā - 6.0% gadā,
- sākot no 21. dienas - 7.0% gadā.

Latvijas Bankas noteiktā banku obligāto rezervju norma ir 4%.

Latvijas Bankas prezidenta I. Rimšēviča šīs dienas preses konferencē sniegto ziņojumu un prognozes par valsts makroekonomisko attīstību atradīsit Latvijas Bankas interneta lapā http://www.bank.lv/lat/main/all/sapinfo/zurnal/preskonf/.

Latvijas Bankas padome veica grozījumus "Latvijas Bankas organizētās vērtspapīru norēķinu sistēmas noteikumos". Šis lēmums pieņemts saistībā ar Latvijas valsts vērtspapīru sākotnējā tirgus, procentu ienākuma izmaksas un dzēšanas reorganizāciju, un tas stāsies spēkā vienlaikus ar tādu Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu stāšanos spēkā, kuri regulēs Latvijas valsts iekšējā aizņēmuma vērtspapīru izlaišanas kārtību.

"Latvijas Bankas organizētās vērtspapīru norēķinu sistēmas noteikumi" regulē Latvijas Bankas izveidotās vērtspapīru norēķinu sistēmas darbību un ir saistoši tikai tiem sistēmas dalībniekiem, kuri ir brīvprātīgi noslēguši līgumu ar Latvijas Banku "Par dalību Latvijas Bankas organizētajā vērtspapīru norēķinu sistēmā".