Publicēts: 14.07.2005. Aktualizēts: 13.01.2011.

Rīgā 2005. gada 14. jūlijā

Latvijas Banka 2005. gada 19. septembrī organizē konferenci "Latvijas tautsaimniecības ilgtspējīga attīstība - aktualitātes, riski, risinājumi". Konferences mērķis ir kopā ar citām valsts institūcijām, uzņēmējiem, finansistiem, akadēmiskajiem spēkiem diskutēt par Latvijas tautsaimniecības attīstību ceļā uz valsts nosprausto mērķi - eiro ieviešanu, kā arī uzklausīt valsts un privātā sektora pārstāvju redzējumu par iespējamiem sabalansētas tautsaimniecības attīstības riskiem un rīcību to ierobežošanā.

Konferenci atklās finanšu ministrs Oskars Spurdziņš un ievadīs Latvijas Bankas prezidenta Ilmāra Rimšēviča referāts. Kā viesis konferencē piedalīsies un ar uzrunu uzstāsies Eiropas Centrālās bankas viceprezidents Lukass D. Papademoss. Pēc tam notiks diskusijas par šādiem tematiem:

        -        inflācija - situācijas novērtējums un iespējamie risinājumi,
        -        nekustamā īpašuma tirgus attīstības noturīgums,
        -        kreditēšanas attīstība un banku spēja absorbēt riskus.

Katru tēmu ievadīs vairāki attiecīgo nozaru ekspertu referāti, kas pavisam plānoti vairāk nekā desmit. Lai diskusijās Latvijas situāciju un iespējamos risinājumus būtu iespējams skatīt kontekstā ar citu zemju pieredzi, paredzēta arī ārvalstu speciālistu līdzdalība.

Konferences programma būs pieejama www.bank.lv septembra sākumā. Pēc konferences Latvijas Bankas interneta lapā tiks ievietoti arī referāti un citi konferences materiāli.

Konferences apmeklējums būs tikai ar ielūgumiem.