Publicēts: 12.01.2006. Aktualizēts: 13.01.2011.

Rīgā 2006. gada 12. janvārī

Eiropas Centrālā banka sadarbībā ar Latvijas Banku sagatavojusi bukletu latviešu valodā par eiro banknošu drošības pazīmēm. Tajā parādīts, kā bez īpaša aprīkojuma - aptaustot, aplūkojot un pagrozot naudas zīmi, īstu banknoti atšķirt no viltojuma.

Eiropas Centrālā banka uzsver, ka sabiedrība var uzticēties eiro banknošu kvalitātei un to pretviltošanas elementu drošībai. Tomēr Eirosistēma, t.i., Eiropas Centrālā banka un 12 eiro zonas nacionālās centrālās bankas, joprojām iesaka iedzīvotājiem uzmanīties, jo iespēja saņemt viltotas banknotes pastāv.

Lai gan eiro ieviešana Latvijā ir nākotnes jautājums, augošais tūrisms, ekonomiskās saites ar eiro zonas valstīm, kā arī gaidāmā eiro ieviešana Latvijā ir acīmredzami iemesli, kāpēc daudzi Latvijas iedzīvotāji aizvien vairāk interesējas par vienoto valūtu, tostarp vēlas iepazīt pašu naudu - banknotes un monētas. Pēc 2005. gada augustā - septembrī veiktas iedzīvotāju aptaujas datiem, apmēram 30% Latvijas iedzīvotāju ir lietojuši eiro naudas zīmes - pamatā norēķiniem ārvalstīs. Tuvu piektdaļai Latvijas iedzīvotāju vēlas informāciju par eiro banknošu drošības pazīmēm.

Bukleti par eiro drošības pazīmēm būs pieejami vairākās Latvijas bankās, vietās/uzņēmumos, kas saistīti ar valūtas maiņu vai ceļošanu, kā arī Eiropas Savienības informācijas punktos.