Publicēts: 13.01.2006. Aktualizēts: 13.01.2011.

Rīgā 2006. gada 13. janvārī

Laika posmā no 2005. gada 1. janvāra līdz 2006. gada 1. janvārim apgrozībā esošās skaidrās naudas apjoms pieaudzis par 20.6% un šī gada 1. janvārī veidoja 877.3 milj. latu.

Straujā tautsaimniecības attīstība 2005. gadā prasījusi arī adekvātu apgrozībā esošās skaidrās naudas pieaugumu. Gada laikā skaidrās naudas apjoms apgrozībā palielinājies par 20.6%, kas ir straujākais kāpums pēdējo astoņu gadu laikā. Tajā pašā laikā noguldījumu kāpums bijis vēl straujāks - par 43.9.%. Skaidrās naudas un noguldījumu kāpums lielā mērā atspoguļo ļoti straujo kreditēšanas pieaugumu, kas 2005. gadā pārsniedza 60%. Pieprasījumu tieši pēc skaidrās naudas arī palielinājis samērā augstais inflācijas līmenis un pakalpojumu sfēras nozaru, īpaši, tirdzniecības, dominance iekšzemes kopprodukta pieaugumā.

Vienlaikus jāatzīmē labvēlīga tendence kopējās naudas masas struktūrā. Proti, līdzīgi kā iepriekšējos gados, skaidrās naudas apjoms relatīvā izteiksmē turpināja samazināties. Skaidrās naudas daļa kopējā naudas apjomā - plašajā naudā (tajā ietilpst arī banku kontos esošie līdzekļi, kuri tiek izmantoti norēķinos) - 2005. gada laikā sarukusi no 22.5% līdz 19.7%. Tādējādi redzams, ka tieši norēķini ar banku starpniecību ir noteicošie ekonomiku apkalpojošās naudas apritē.

Apgrozībā esošās skaidrās naudas sadalījums pa nomināliem
835.7 milj. latu jeb 95.3% kopējā naudas apjomā ir papīra naudas zīmes, pārējo daudzumu veido monētas. No visu papīra naudas zīmju kopsummas Ls 5 naudas zīmes veido 7.1%, Ls 10 - 8.7%, Ls 20 - 41.2%, Ls 50 - 5.7%, Ls 100 - 19.9%, Ls 500 - 17.4%. No monētu kopsummas Ls 2 veido 17.3% (bimetāla divlatnieki - 14.7%, citi - 2.6%), Ls 1 - 44.9%, Ls 0.50 - 13.9%, Ls 0.20 - 7.8%, citas monētas - 1.7-4.9% katrs nomināls.

Pēc skaita visvairāk apgrozībā ir Ls 20 banknotes - 17.2 milj. Tālāk seko Ls 5 - 11.8 milj., Ls 10 - 7.2 milj., Ls 100 - 1.7 milj., Ls 50 - 957 tūkst. un Ls 500 - 290 tūkst. banknošu. Apgrozībā visvairāk ir maza nomināla monētas: viena un divu santīmu monētas pēc skaita apgrozībā ir attiecīgi 112.6 un 68.7 milj., bet, piemēram, 50 santīmu monētas - 11.5 milj., Ls 1 - 18.7 milj., Ls 2 - 3.6 milj. Apgrozībā laisti arī 20 tūkst. Ls 100 zelta apgrozības monētu.

Kā redzams no 1. tabulas, visu nominālu banknošu daudzums apgrozībā gada laikā pieaudzis: Ls 5 - par 12.9%, Ls 10 - par 2.5%, Ls 20 par 38.1%, Ls 50 - par 8.0%, Ls 100 - par 13.1% un Ls 500 - par 13.3%. Taču pieauguma dinamika atšķiras, tādējādi mainot apgrozībā esošās naudas struktūru. Pagājušā gadā nozīmīgākā pārmaiņa bija Ls 20 banknošu apjoma pieaugums, un tās īpatsvars kopējā papīra naudas zīmju apjomā kāpis no 36.0% uz 41.2%. Šādas izmaiņas izraisa pieprasījuma maiņa. Latvijas Banka emitē naudu ar Latvijas banku starpniecību, bet bankas izvēlas to nominālu banknotes un monētas, kuras vēlas to klienti - noguldītāji, firmas, valsts iestādes (algu izmaksām) u.c.

1. tabula. Papīra naudas zīmes apgrozībā

 

2005. gada 1. janvārī

 

2006. gada 1. janvārī

Summas

 

Summa

Procentos no

 

Summa

Procentos no

relatīvās

 

(tūkst. Ls)

kopsummas

 

(tūkst. Ls)

kopsummas

pārmaiņas

Ls 5

52 346.7

7.6

 

59 119.7

7.1

+12.9

Ls 10

70 627.5

10.2

 

72 385.1

8.7

+2.5

Ls 20

249 473.1

36.0

 

344 418.3

41.2

+38.1

Ls 50

44 293.6

6.4

 

47 826.3

5.7

+8.0

Ls 100

147 413.2

21.3

 

166 744.4

19.9

+13.1

Ls 500

128 187.5

18.5

 

145 211.5

17.4

+13.3

Kopā banknotes

692 341.6

100

 

835 705.3

100

+20.7

2. tabula. Monētas apgrozībā

 

2005. g. 1. janvārī

 

2006. g. 1. janvārī

Summas

 

Summa

Procentos no

 

Summa

Procentos no

relatīvās

 

(tūkst. Ls)

kopsummas

 

(tūkst. Ls)

kopsummas

pārmaiņas

Ls 2

6 585.4
no tiem bimetāla
5 467.6

18.8
bimetāla 16

 

7 187.2
no tiem bimetāla
6 088.2

17.3
bimetāla 14.7

        +9.1
bimetāla +11.4

Ls 1

      14 484.3

41.4

 

18 669.1

44.9

+28.9

50 santīmi

 5 261.0

15.0

 

5 757.0

13.9

+9.4

20 santīmi

2 799.0

8.0

 

3 233.4

7.8

+15.5

10 santīmi

1 749.3

5.0

 

2 026.4

4.9

+15.8

5 santīmi

1 314.9

3.8

 

1 471.5

3.5

+11.9

2 santīmi

1 200.1

3.4

 

1 373.3

3.3

+14.4

1 santīms

961.6

2.8

 

1 126.4

2.7

+17.1

Jubilejas monētas

656.9

1.9

 

724.0

1.7

+10.2

Kopā
monētas

35 012.5

100

 

41 568.3

100

+18.7