Publicēts: 15.06.2006. Aktualizēts: 13.01.2011.

Rīgā 2006. gada 15. jūnijā


Latvijas Banka rīt, 16. jūnijā, laiž apgrozībā jaunu 1 lata apgrozības monētu ar Jāņu vainaga attēlu reversā. Tā ir likumīgs maksāšanas līdzeklis Latvijas Republikā. Monētas nonāks apritē līdzīgi kā cita apgrozības nauda - ar banku starpniecību sasniedzot tirdzniecības un citus uzņēmumus un iedzīvotājus.

Latvijas Banka turpina dažādot Latvijas naudas dizainu ar ierobežotas tirāžas viena lata monētām, iekaļot tajās Latvijai raksturīgas zīmes, tēlus, notikumus. Apgrozībā ir monētas ar stārķa, skudras, baravikas, Sprīdīša, Pētergaiļa un kliņģera attēlu. Šādas monētas paredzēts izlaist arī turpmāk, līdz Latvija kļūs par Ekonomiskās un monetārās savienības dalībvalsti un ieviesīs eiro.

Kādēļ monētā iekalts Jāņu vainags

Nu jau tradicionāli Latvijas Banka ik gadu papildina apgrozības monētu klāstu ar diviem vienlatniekiem. Šogad abas monētas tematiski vienos gadskārtu motīvs, un vasaras saulgrieži latā būs Jāņu vainaga veidolā. Jāņi ir seni svētki, ko latvieši svētī visu nakti, pavadot to ar jautrām dziesmām un dejām. Liela loma Jāņos veltīta Jāņu zālēm, ko izmantoja arī vainagu vīšanā, kas tāpat kā Jāņu siers un Jāņu uguns simbolizē sauli. Ozolu vainagi tika doti puišiem un saimniekam. Vainagu vīšana Jāņos ir dzīva tradīcija, tāpat līgošana lauku mājās, tāpēc ne velti monētā redzam kuplu ozollapu vainagu kāda līgotāja - varbūt tieši Jāņa - galvā.


Kas ir monētas autori, un kur tās kaltas

 


Monētas grafisko dizainu veidojusi Dace Lielā, un ģipša modeli - Ligita Franckeviča.

Jaunās 1 lata monētas kaltas Somijas kaltuvē Rahapaja Oy.


Ar ko atšķiras jaunā 1 lata monēta no iepriekšējām


Jaunajai 1 lata monētai ir atšķirīgs reverss - tajā attēlots līgotāja profils ar Jāņu vainagu. Aversā zem Latvijas ģerboņa redzams jaunās monētas kalšanas gads - 2006. Citu atšķirību - monētas jostas, izmēra, izmantotā metāla un svara ziņā - starp jauno monētu un citām viena lata apgrozības monētām nav.


Cik daudz jauno monētu nokalts


Monētas tirāža ir 500 000 monētu. Šīs monētas tirāža - līdzīgi kā citām īpašajām apgrozības monētām - netiks papildināta. Pusmiljons ir pietiekams skaits, lai monētu pietiktu cilvēkiem, kuri to vēlēsies uzglabāt, taču apgrozībā (maksājumos) tā parādītos reti.


Ko darīt, ja, veicot maksājumu, jauno monētu atsakās pieņemt


Visa Latvijas Bankas apgrozībā laistā nauda ir oficiāls maksāšanas līdzeklis Latvijas Republikā. Par atteikšanos pieņemt Latvijas naudas zīmes samaksai par precēm un pakalpojumiem ir paredzēta atbildība Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā. Šādu pārkāpumu lietas izskata un naudas sodu piemēro Valsts ieņēmumu dienests.