Publicēts: 04.07.2006. Aktualizēts: 13.01.2011.

Rīgā 2006. gada 3. jūlijā

Aicinām trešdien, 2006. gada 5. jūlijā būt klāt Latvijas augstskolu studentu zinātniski pētniecisko darbu konkursa laureātu sveikšanā Latvijas Bankā. Apmēram stundai plānotajā pasākumā paredzēts laiks žurnālistu jautājumiem, kā arī studentu sarunai ar Latvijas Bankas prezidentu Ilmāru Rimšēviču un citiem konkursa vērtēšanas komisijas locekļiem, lai apmainītos domām par pētījumos secināto.

Latvijas Banka šī gada sākumā izsludināja ceturto Latvijas augstskolu studentu zinātniski pētniecisko darbu konkursu. Gadskārtējā konkursa mērķis ir veicināt topošo tautsaimniecības speciālistu pievēršanos ekonomiskās analīzes darbam – rosinot interesi par aktuālu finanšu un ekonomikas tēmu pētniecību, tostarp Latvijas makroekonomiskās attīstības un integrācijas ES ietekmes vērtējumu uz dažādām valsts tautsaimniecības jomām.

Konkursam šogad tika piedāvātas astoņas tēmas, tostarp ilgtspējīgas makroekonomiskās attīstības priekšnosacījumi Latvijā, ražošanas funkcijas novērtējums Latvijā, vērtējot izaugsmes līdzsvara tempu tagad un nākotnē, Filipsa līknes novērtējums Latvijā, līdzsvara cena Latvijas nekustamā īpašuma tirgū patlaban un tās nākotnes attīstības perspektīvas un citām. Par prēmējamiem tika atzīti četri studentu darbi no deviņiem iesniegtajiem.
Konkursa komisijas lēmums publicēts Latvijas Bankas interneta lapā (http://www.bank.lv/lat/main/all/sapinfo/konkurss/).

Studentu zinātniski pētniecisko darbu konkursa laureātu sveikšana notiks Latvijas Bankā, K. Valdemāra ielā 2a, ieeja no Pils laukuma puses.
Sākums: 14:15.
Līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments.
Par piedalīšanos ļoti vēlams paziņot Latvijas Bankas preses dienestam līdz trešdienai, 5. jūlijam, plkst. 12:00. Tālruņi 67022 547, 67022 385.