Publicēts: 14.07.2006. Aktualizēts: 13.01.2011.

Par Latvijas Bankas padomes lēmumiem

Rīgā 2006. gada 14. jūlijā


Ņemot vērā makroekonomiskās attīstības tendences Latvijā, reālā izteiksmē ilgstoši negatīvās latu procentu likmes, kā arī nesen veikto kārtējo likmju paaugstinājumu eiro zonā un ASV, Latvijas Bankas padome šodien nolēma paaugstināt Latvijas Bankas noteikto refinansēšanas procentu likmi par 0.5 procentu punktiem līdz 4.5%. Tāpat par 0.5 procentu punktiem paaugstinātas lombarda kredīta procentu likmes. Lēmums stājas spēkā 2006. gada 15. jūlijā.

Nepieciešamību palielināt Latvijas Bankas refinansēšanas jeb monetārās politikas bāzes likmi nosaka makroekonomisko rādītāju, galvenokārt inflācijas, tekošā konta un kreditēšanas attīstība, kas norāda uz augstu un noturīgu iekšzemes pieprasījumu. Eiropas Centrālās bankas veiktā bāzes procentu likmju palielināšana dod iespēju Latvijas Bankai - pirmo reizi kopš lata piesaistes eiro - izmantot procentu likmju instrumentu, lai īstenotu ierobežojošu monetāro politiku.

Gan pieprasījuma, gan piedāvājuma puses faktoru ietekmē inflācija joprojām saglabājas augsta, turklāt pastāv risks, ka arī tuvākajā nākotnē to iespaidos potenciālais degvielas un administratīvi regulējamo cenu kāpums, piemēram, komunālo un transporta maksājumu pieaugums.

Rekordaugstā iekšzemes kopprodukta izaugsme šī gada 1. ceturksnī norāda uz ievērojamu iekšzemes pieprasījuma palielināšanos, ko apliecina gan straujāka izaugsme tieši uz iekšzemes pieprasījumu vērstajās nozarēs, gan arī pārējie makroekonomiskie rādītāji - joprojām augstā kredītu izaugsme, lielais uzņēmumu un iedzīvotāju ienākumu pieaugums un citi, kas pastiprina bažas par arvien pieaugošu tieši pieprasījuma puses radītu inflācijas spiedienu.

Toties uz ārējo pieprasījumu vērstās nozares attīstās lēnāk nekā iepriekš - palēninājies apstrādes rūpniecības, ārējo pasūtījumu, kā arī eksporta pieaugums. Līdz ar to ir padziļinājusies ārējā nesabalansētība un arī turpmāk prognozējams augsts tekošā konta deficīts jeb importa pārsvars pār eksportu.

Tik augstu izaugsmes tempu turpināšanās kombinācijā ar augstu inflāciju un pieaugošu ārējo nesabalansētību norāda, ka izteiktākas kļūst klasiskās ekonomikas pārkaršanas iezīmes.

Šādos apstākļos Latvijai raksturīgais augstais kredītu pieauguma temps un izsniegto kredītu struktūra, kurā dominē pieprasījumu veicinošie hipotekārie kredīti, vienlaikus ar strauju iedzīvotāju ienākumu pieaugumu neveicina ekonomikas atgriešanos līdzsvara stāvoklī. Tādēļ Latvijas Bankas padome atbalsta darbības, kas vērstas uz kreditēšanas tempa normalizēšanu.

Kā pozitīva tendence tautsaimniecībā jāatzīmē fiskālās situācijas uzlabošanās. Centieni ierobežot papildu budžeta izdevumus šī gada otrajā pusē, kas ļautu gadu noslēgt ar lielāku pārpalikumu nekā pērn, būtu nozīmīgs valdības solis inflācijas mazināšanā.

Tātad Latvijas Bankas noteiktās procentu likmes no 2006. gada 15. jūlija būs šādas:
- refinansēšanas likme - 4.5% gadā;
- banku noguldījumu Latvijas Bankā procentu likmes:
            - septiņām dienām - 2.0% gadā,
            - četrpadsmit dienām - 2.25% gadā;

- lombarda kredīta procentu likmes:
            - līdz 10 dienām - 5.5% gadā,
            - 11.-20. dienā - 6.5% gadā,
            - sākot no 21. dienas - 7.5% gadā.

Līdzšinējā refinansēšanas procentu likme - 4% - ir spēkā kopš 2004. gada 12. novembra, savukārt lombarda kredīta un banku noguldījumu likmes - kopš 2002. gada 16. septembra.

Rezervju norma bankām un ārvalstu banku filiālēm kopš 2005. gada 24. decembra ir 8%.

Latvijas Bankas prezidenta I. Rimšēviča šīs dienas preses konferencē sniegto ziņojumu un prognozes par valsts makroekonomisko attīstību atradīsiet Latvijas Bankas interneta lapā http://www.bank.lv/lat/main/all/sapinfo/zurnal/preskonf/.