Publicēts: 07.09.2006. Aktualizēts: 13.01.2011.

Rīgā 2006. gada 7. septembrī


Latvijas Bankas padome šodien nolēma nemainīt refinansēšanas, banku noguldījumu Latvijas Bankā un lombarda kredīta procentu likmes, kā arī obligāto rezervju normu un aprēķina kārtību.

Inflācijas līmenis valstī saglabājas augsts, un arvien vairāk pazīmju liecina, ka to uztur stiprais iekšzemes pieprasījums, kas nelabvēlīgi ietekmē arī citus makroekonomiskos rādītājus un apdraud tautsaimniecības izaugsmi ilgtermiņā. Viens no galvenajiem patēriņa dzinējiem valstī ir joprojām aktīvā banku kreditēšanas politika. Taču ir pamats uzskatīt, ka kreditēšana drīzumā varētu bremzēties, tostarp Latvijas Bankas nesen veikto ierobežojošās monetārās politikas pasākumu un Eiropas Centrālās bankas paaugstināto eiro likmju ietekmē.

Jāatzīmē, ka saspringtā situācija naftas tirgū, lauksaimnieciskajai ražošanai nelabvēlīgie laika apstākļi visā Eiropā, iespējamās administratīvi regulējamo cenu pārmaiņas, pieaugot energoresursu izmaksām, ir tuvākās nākotnes riski, kas var likt pārskatīt Latvijas Bankas inflācijas prognozi 2006. gadam (pašlaik 6% līmenī).

Atgādinām, ka Latvijas Bankas noteiktās procentu likmes ir šādas:
- refinansēšanas likme - 4.5% gadā;
- banku noguldījumu Latvijas Bankā procentu likmes:
            - septiņām dienām - 2.0% gadā,
            - četrpadsmit dienām - 2.25% gadā;
- lombarda kredīta procentu likmes:
            - līdz 10 dienām - 5.5% gadā,
            - 11.-20. dienā - 6.5% gadā,
            - sākot no 21. dienas - 7.5% gadā.

Refinansēšanas procentu likme un lombarda kredīta likmes ir spēkā kopš 2006. gada 15. jūlija, savukārt banku noguldījumu likmes - kopš 2002. gada 16. septembra.

Rezervju norma bankām un ārvalstu banku filiālēm kopš 2005. gada 24. decembra ir 8%.

Latvijas Bankas prezidenta I. Rimšēviča šīs dienas preses konferencē sniegto ziņojumu un prognozes par valsts makroekonomisko attīstību atradīsiet Latvijas Bankas interneta lapā.