Publicēts: 13.09.2006. Aktualizēts: 13.01.2011.

Par tautsaimniecības konferenci

Rīgā 2006. gada 13. septembrī

Latvijas Banka 2006. gada 18. oktobrī organizē gadskārtējo tautsaimniecības konferenci, kuras tēma šoreiz: "Latvija ceļā uz labklājību: izaugsmes potenciāls un vīzijas". Konferencē augstskolu pasniedzēji, valsts institūciju eksperti, uzņēmēji, finansisti diskutēs par Latvijas tautsaimniecības ilgtspējīgas izaugsmes pamatiem – cilvēkresursiem un tehnoloģisko produktivitāti –, kā arī par darbaspēka migrāciju, tās attīstības tendencēm, ekonomiskiem efektiem un problēmas risinājuma variantiem.

Konferenci atklās finanšu ministrs Oskars Spurdziņš, to ievadīs Latvijas Bankas prezidenta Ilmāra Rimšēviča referāts. Kā viesis konferencē piedalīsies un ar uzrunu uzstāsies bijušais Eiropas Centrālās bankas padomes un valdes loceklis prof. Otmars Isings.

Sekos diskusijas par šādiem tematiem:

Latvijas ilgtspējīgas izaugsmes pamats – augsta cilvēkresursu un tehnoloģiskā produktivitāte
Vai pašreizējie procesi Latvijas tautsaimniecībā ir riski augstākas labklājības sasniegšanai? Kas turpmāk veidos Latvijas ilgtspējīgas izaugsmes pamatu, un vai tai tiek radīti priekšnoteikumi? Kāds varētu būt Latvijas tautsaimniecības attīstības modelis šā mērķa sasniegšanai? Uz zināšanām balstīta tautsaimniecība Latvijā – teorija vai nākotne? Kā pārvarēt Latvijas atpalicību inovāciju jomā?

Darbaspēka migrācija – attīstības tendences, ekonomiskie efekti, problēmas risinājuma varianti
Vai un kādā nozīmē darbaspēka aizplūde ir nozīmīgs sociāli ekonomisks drauds Latvijas turpmākajai attīstībai? Kādas kvantitatīvas un kvalitatīvas pārmaiņas Latvijas darba tirgū jau jūtamas un vēl gaidāmas? Kādi darbaspēka migrācijas radīti ieguvumi un zaudējumi iespējami? Kādas ir turpmākās migrācijas perspektīvas? Kur meklējami migrācijas problēmas risinājumi Latvijā? Kādas ir emigrācijas motivācijas mazināšanas un ārvalstīs nodarbināto atgriešanās veicināšanas iespējas? Vai ārvalstu viesstrādnieku piesaiste ir labākais darbaspēka problēmu risinājums Latvijā?

Konferences programma pieejama sadaļā "Paziņojumi, jaunumi" pie Latvijas Bankas konferencēm. Pēc konferences Latvijas Bankas interneta lapā tiks ievietoti arī referāti un citi materiāli.

Konferences apmeklējums būs tikai ar ielūgumiem. Tā notiks viesnīcā "Radisson SAS Daugava".