Publicēts: 06.12.2006. Aktualizēts: 13.01.2011.

Rīgā 2006. gada 6. decembrī


Valsts prezidentes Vairas Vīķes–Freibergas valsts vizītes Luksemburgā ietvaros vairākas nozīmīgas tikšanās šodien notiek Latvijas Bankas prezidentam Ilmāram Rimšēvičam.

Sarunā ar Luksemburgas Centrālās bankas prezidentu Aivu Meršu (Yves Mersch) skarta Latvijas tautsaimniecības straujā attīstība, ar to saistītā makroekonomiskā situācija un iespējamā tālākā virzība uz eiro ieviešanu Latvijā. I. Rimšēvičs informēja, ka Latvijas valdība apsver iespēju veikt pāreju no lata uz eiro periodā no 2010. līdz 2012. gadam.

I. Rimšēvičs arī piedalījās Luksemburgas Lielhercogistes premjerministra Žana Kloda Junkera (Jean-Claude Juncker) rīkotajās pusdienās. Ž. K. Junkers, kurš vienlaikus ir arī valsts finanšu ministrs un vada Eirogrupu – neformālu 12 eiro zonas valstu finanšu ministru grupu finanšu politikas koordinēšanai – pusdienās uzsvēris Māstrihtas kritēriju izpildi kā obligātu priekšnoteikumu eiro ieviešanai.

Pēcpusdienā Luksemburgas Tirdzniecības kamerā notiks finanšu sektora apaļā galda sarunas. Pēc sarunu vadītāja Luksemburgas Banku asociācijas izpildkomitejas biedra Fernarda Grulmsa (Fernard Grulms) uzrunas I. Rimšēvičs iepazīstinās Luksemburgas finanšu nozares pārstāvjus ar Latvijas makroekonomisko attīstību. Sarunās piedalās arī vairāku Latvijas komercbanku pārstāvji.