Publicēts: 11.01.2007. Aktualizēts: 13.01.2011.

Rīgā 2007. gada 11. janvārī

Ņemot vērā pirms diviem mēnešiem veikto refinansēšanas likmes paaugstināšanu, Latvijas Bankas padome šodien nolēma nemainīt refinansēšanas, banku noguldījumu Latvijas Bankā un lombarda kredīta procentu likmes, kā arī obligāto rezervju normu un aprēķina kārtību.

Jāatzīmē, ka tautsaimniecības nelīdzsvarotība šai periodā turpināja pieaugt līdz ar straujo attīstību - par to liecina augstā un noturīgā inflācija, lielais tekošā konta deficīts un straujais ārējā parāda pieaugums. Pašreizējo izaugsmi galvenokārt uztur sektori, kas ir vērsti uz iekšzemes pieprasījumu un paši par sevi nav spējīgi nodrošināt ilgtspējīgu tautsaimniecības attīstību. Saskaņā ar Latvijas Bankas pieņēmumiem, turpmāk valstī gaidāma izaugsmes un attiecīgi makroekonomiskās nelīdzsvarotības mazināšanās, bet tam nepieciešami priekšnosacījumi ir: darba samaksas un produktivitātes kāpuma izlīdzināšanās, kreditēšanas tempu mazināšanās, uzsvara pārlikšana no iekšzemes patēriņa uz ražojošo un eksportējošo jomu kreditēšanu, kā arī stingrāka par plānoto fiskālā politika. Pretējā gadījumā ievērojami paaugstinās pārkaršanas izsauktas ekonomiskās stagnācijas risks. 

Atgādinām, ka Latvijas Bankas noteiktās procentu likmes ir šādas:

- refinansēšanas likme - 5.0% gadā;

- banku noguldījumu Latvijas Bankā procentu likmes:

            - septiņām dienām - 2.0% gadā,

            - četrpadsmit dienām - 2.25% gadā;

- lombarda kredīta procentu likmes:

- līdz 10 dienām - 6.0% gadā,

- 11.-20. dienā - 7.0% gadā,

- sākot no 21. dienas - 8.0% gadā.

Refinansēšanas procentu likme un lombarda kredīta likmes ir spēkā kopš 2006. gada 17. novembra, savukārt banku noguldījumu likmes - kopš 2002. gada 16. septembra.

Rezervju norma bankām un ārvalstu banku filiālēm kopš 2005. gada 24. decembra ir 8%.

Latvijas Bankas prezidenta I. Rimšēviča šīs dienas preses konferencē sniegto ziņojumu un prognozes par valsts makroekonomisko attīstību atradīsiet Latvijas Bankas interneta lapā.