Publicēts: 17.05.2007. Aktualizēts: 13.01.2011.

Rīgā 2007. gada 17. maijā

Latvijas Banka no 2007. gada 21. maija sāks laist apgrozībā jaunas 100 latu naudas zīmes, kas no iepriekšējām atšķiras ar vairākiem pretviltošanas elementiem. Latvijas Banka - kā jau to darījusi arī iepriekš ar citu nominālu banknotēm – papildina to krājumus, lai nodrošinātu tautsaimniecības pieprasījumu pēc skaidrās naudas, vienlaikus arī pastiprinot naudas drošību pret viltošanu. Visas Latvijas Bankas izlaistās naudas zīmes – banknotes un monētas – ir likumīgs maksāšanas līdzeklis Latvijas Republikā.

No rītdienas, 18. maija, līdz 31. maijam vairākos televīzijas kanālos tiks pārraidīts informatīvs klips par jauno naudas zīmi. Šis klips, attēli un aprakstoša informācija par jaunajām Ls 100 naudas zīmēm un naudas zīmju aizsardzību pret viltošanu pieejama arī Latvijas Bankas interneta lapā sadaļā "Latvijas nauda".

Kādēļ nepieciešamas jaunas 100 latu naudas zīmes

Jauns 100 latu naudas zīmju laidiens nepieciešams, lai varētu apmierināt pieprasījumu pēc šī nomināla naudas zīmēm, kam līdz šim bijis tikai viens, 1992. gada, laidiens. Naudas zīmes mūžs atkarībā no lietošanas intensitātes un nominālvērtības ir apmēram 1–5 gadi, arī skaidrās naudas apjoms apgrozībā pašlaik aug par vairāk nekā 20% gadā, kas aptuveni atbilst arī Ls 100 naudas zīmju skaita pieaugumam. Latvijas Banka rūpējas, lai apgrozībā būtu tīra un kvalitatīva nauda. 2006. gadā no apgrozības izņemtas un iznīcinātas pusmiljons 100 latu banknošu, bet kopš Ls 100 laišanas apgrozībā 1994. gadā – 7.3 miljoni banknošu.

 

Ar ko atšķiras jaunā naudas zīme

Jaunā naudas zīme būs vēl labāk aizsargāta pret viltošanu. Tajā ir izmantotas divas jaunas drošības pazīmes – siltumzīme un drošības lodziņš. Līdzīgi kā citām jaunāko laidienu banknotēm uzlabots viens no svarīgākajiem pretviltošanas elementiem – metalizēto joslu ar uzrakstiem "Latvijas Banka" aizvieto platāka metalizēta josla ar uzrakstiem "Ls 100" un hologrammām.

Jaunās naudas zīmes nodrukāšanas gads ir 2007. Uz banknotes ir Latvijas Bankas prezidenta Ilmāra Rimšēviča paraksts.

 

Kādi ir jaunie pretviltošanas elementi?

Ls 100 banknotē kā liela nomināla naudas zīmē esam izmantojuši jaunākās naudas drukāšanā izmantotās tehnoloģijas un iestrādājuši divus jaunus pretviltošanas elementus.

Siltumzīme. Siltuma iedarbībā, proti, sasildot pirkstos, nominālvērtības skaitlis "100" aversa kreisajā apakšējā stūrī maina tonalitāti.

Drošības lodziņš ar fona noteiktu attēlu. Novietojot banknoti uz gaiša fona, lodziņā redzams sarkans saules pusloks, bet uz tumša fona redzami četrās rindās pamīšus kārtoti uzraksti "Ls".

 

Kādi ir lata banknošu galvenie pretviltošanas elementi

Visās banknotēs tie ir līdzīgi:

– ūdenszīme ar latviešu tautumeitas profilu;

– metalizēta josla (ar vai bez hologrāfiskiem nomināla uzrakstiem), kas caurauž banknoti no malas līdz malai; jaunākajām banknotēm tā zaigo dažādās krāsās;

– kā arī slēptais attēls – nomināls uz ornamentālās joslas ar Lielvārdes jostas motīvu, kas pamanāms, skatoties uz naudaszīmi slīpā leņķī pret gaismu.

Ir vēl citas, bez speciālām palīgierīcēm nosakāmas drošības pazīmes, piemēram, jau pieminētās jaunajās Ls 100 naudas zīmēs iestrādātās. Ar tām var iepazīties Latvijas Bankas interneta lapā sadaļā "Latvijas nauda".

 

Vai esošās naudas zīmes nepieciešams mainīt pret jaunajām

Apgrozībā turpmāk atradīsies divu laidienu – 1992. un 2007. gada – Ls 100 banknotes. Visas Latvijas Bankas naudas zīmes ir likumīgs maksāšanas līdzeklis. Cilvēkiem nav nekāda nepieciešamība mainīt vecās naudas zīmes pret jaunajām.

 

Kur drukātas jaunās Ls 100 naudas zīmes

Jaunās 100 latu banknotes iespiestas turpat, kur līdzšinējā Latvijas papīra nauda – Vācijā, spiestuvē Giesecke&Devrient.

 

Vai gaidāmas citas jaunas banknotes un pārmaiņas to dizainā

Arī turpmāk, papildinot citu naudas zīmju krājumus, paredzamas pārmaiņas to pretviltošanas aizsardzībā, bet ne naudas dizainā.

 

Ko darīt, ja, veicot maksājumu, jauno naudas zīmi atsakās pieņemt

Visas Latvijas Bankas apgrozībā laistās naudas zīmes ir oficiāls maksāšanas līdzeklis Latvijas Republikā. Ja cilvēks kārto maksājumu veikalā, iestādē vai ar kādu citu juridisku personu un tā atsakās pieņemt 100 latu vai cita nomināla apgrozībā esošu lata naudaszīmi, tad par šo faktu būtu jāinformē Valsts ieņēmumu dienests. Administratīvo pārkāpumu kodeksā vainīgajām personām par šādu pārkāpumu paredzēts naudas sods līdz 50 latiem. Sods pieaug, ja šāda darbība konstatēta atkārtoti.