Publicēts: 17.05.2007. Aktualizēts: 13.01.2011.

Kredītreitingu aģentūra "Standard & Poor's" 17. maijā paziņojusi, ka tā samazina Latvijas kredītreitingu ilgtermiņa saistībām ārvalstu valūtā no "A-" uz nākamo pakāpi "BBB+" ar negatīvu nākotnes vērtējumu, saglabājot kredītreitingu īstermiņa saistībām ārvalstu valūtā A-2 līmenī.

Latvijas Banka uzskata šādu paziņojumu par pārsteidzīgu, jo tas nāk dienā, kad Saeima vēl tikai apstiprina tam nepieciešamos likumu labojumus saistībā ar valdības nesen apstiprināto pretinflācijas plānu. Objektīvāks situācijas vērtējums, mūsuprāt, iespējams, ja sagaidīti kaut pirmie rezultāti, ko "Standard & Poor's" analītiķiem pietrūcis pacietības sagaidīt pirms reitinga pazemināšanas.

Šajā situācijā ir ļoti būtiski, ka valdība uzskata pretinflācijas plānu par atvērtu dokumentu, ko ir gatava papildināt. Proti, gadījumā, ja iekšzemes pieprasījums valstī jau tuvākajā laikā nesāks samazināties, tā ir gatava apsvērt nākamos pasākumus, kas vērsti uz makroekonomisko stabilizāciju.

Reitinga pazeminājums noteikti būs papildu stimuls valdībai, lai pastiprinātu pretinflācijas plānu: citstarp jau šogad strādātu ar budžeta pārpalikumu, neatliekot to uz vēlākiem gadiem.