Publicēts: 08.06.2007. Aktualizēts: 13.01.2011.

2007.gada 8.jūnijā

Gada inflācijas rādītājs maijā nedaudz krities (8.2% pret 8.9% aprīlī), kas gandarī - nav vērojami jauni negatīvi cenu kāpuma faktori, taču priecāties būtu priekšlaicīgi - atliek konsekventi īstenot pretinflācijas pasākumu kopumu.

Gada inflācijas līmeņa kritumu maijā lielā mērā noteica atsevišķu neapstrādātās pārtikas preču samazinājums. Šī patēriņa grupa noteica 0.5 procentu punktus no kopējā 0.7 procentu punktu inflācijas samazinājuma. Neraugoties uz mēneša pieaugumu, gada laikā samazinājušā degvielas cenas, un to ietekme uz kopējo inflāciju bija par 0.13 procentu punktiem mazāka nekā maijā. Lai arī pakalpojumu cenu kāpums ir nedaudz pierimis, to gada pieauguma temps nav mainījies, tai skaitā nemainīgs ir neregulējamo pakalpojumu cenu kāpums gada laikā, proti 12.7%.

Kā redzams, maijā inflāciju labvēlīgi ietekmējusi piedāvājuma faktoru nepasliktināšanās. Savukārt pamatinflācija - cenu kāpuma rādītājs, kam atrēķinātas stipri mainīgās ietekmes (piemēram, degvielas cenas) un, kas ļauj labāk nodalīt piedāvājuma un pieprasījuma faktoru ietekmi uz cenu kāpumu - samazinājusies līdz 7.9% un šāds kritums ir pārāk niecīgs, lai priekšlaicīgi iezīmētu būtisku inflācijas samazināšanās tendenci.