Publicēts: 15.11.2007. Aktualizēts: 13.01.2011.

Rīgā 2007. gada 15. novembrī

Latvijas Bankas padome šodien nolēma nemainīt centrālās bankas procentu likmes: refinansēšanas likmi, likmi aizdevumu iespējai uz nakti un likmi noguldījumu iespējai uz nakti, kā arī obligāto rezervju normu un aprēķina kārtību.

Ņemot vērā to, ka pieprasījuma puse reaģē lēni, un ka piedāvājuma faktoru ietekme uz inflāciju saglabāsies būtiska, tuvāko mēnešu laikā nav gaidāms pamatinflācijas pieauguma tempu kritums. Stingrākai fiskālajai politikai, tāpat kā citiem pretinflācijas pasākumiem vairāk ir vidēja un ilgāka termiņa raksturs, tādēļ nevar sagaidīt drīzas pārmaiņas patēriņa preču un pakalpojumu cenu dinamikā. Gada vidējās inflācijas prognoze 2007. gadam tiek precizēta uz aptuveni 10%, bet 2008. gadā gada vidējo inflāciju paredzam aptuveni 13%.
Augustā un septembrī turpinājās iepriekšējos mēnešos iezīmējusies ekonomikas tempu piebremzēšanās tendence - kredītu gada pieauguma temps samazinājās līdz zemākajam līmenim kopš 2004. gada septembra; būtiski palēninājies mazumtirdzniecības pieaugums, atvēsinājies nekustamā īpašuma tirgus, samazinājās būvniecības apjomi. Iekšzemes kopprodukta pieaugumu 2008. gadā paredzam nostājamies ilgtermiņā uzturamā līmenī - ap 7%, šogad tam vēl nedaudz pārsniedzot 10%.
Taču jārēķinās, ka prognozes ekonomisku pārmaiņu laikā un pastāvot tik lielai ārēju faktoru iedarbībai ir aptuvenas un tās var nākties koriģēt.

Atgādinām, ka Latvijas Bankas noteiktās procentu likmes ir šādas:

 

  • refinansēšanas likme - 6.0% gadā;
  • likme noguldījumu iespējai uz nakti - 2.0% gadā;
  • likme aizdevumu iespējai uz nakti - 7.5% gadā.

Refinansēšanas likme iepriekšējo reizi celta par 0.5 procenta punktiem līdz 6.0% no šī gada 18. maija. Obligāto rezervju norma bankām un ārvalstu banku filiālēm kopš 2005. gada 24. decembra ir 8%.

Latvijas Bankas padome apstiprināja "Grozījumus Latvijas Bankas 2007. gada 13. septembra noteikumos Nr. 8 "Kredītu reģistra noteikumi"". Latvijas Republikas Saeima 2007. gada 27. septembrī pieņēma grozījumus Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā, kas nosaka Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja pienākumu sniegt ziņas Kredītu reģistram. Tādējādi birojs būs atsevišķs Kredītu reģistra dalībnieks. Šī paša iemesla dēļ ir apstiprināti "Grozījumi Latvijas Bankas 2007. gada 13. septembra noteikumos Nr. 9 "Kredītu reģistra dalībnieku maksas par kredītu reģistra izmantošanu apmērs un maksāšanas kārtība"" (abi dokumenti spēkā ar 2008. gada 1. janvāri).

Latvijas Bankas padome apstiprināja "Kredītu reģistra tehniskos noteikumus" (spēkā ar 2008. gada 1. janvāri). Noteikumos izskaidrots sniedzamo ziņu saturs, noteikts, kādos gadījumos sniedzama katra atsevišķa ziņa, kā arī noteikta ziņu elektroniskās sagatavošanas, sniegšanas un izsniegšanas kārtība, t.sk. aprakstīti failu formāti un reģistra dalībnieku pilnvaroto personu reģistrēšanas kārtība.

Latvijas Bankas prezidenta I. Rimšēviča šīs dienas preses konferencē sniegto ziņojumu atradīsiet Latvijas Bankas interneta lapā .