Publicēts: 28.12.2007. Aktualizēts: 25.01.2011.

Rīga, 2007. gada 28. decembrī

Sākot ar 2008. gada 1. janvāri Latvijas komercbankas varēs veikt ātrus un efektīvus norēķinus iekšzemes klientu maksājuma rīkojumiem eiro, izmantojot Latvijas Bankas Elektronisko klīringa sistēmu (EKS). EKS eiro bankām paver brīvas izvēles iespēju atteikties no ārvalstu korespondentbanku pakalpojumiem eiro maksājumu veikšanai, kur katra maksājuma ceļš saistīts ar papildu laiku un izmaksām.

EKS eiro maksājumu apstrāde dos iespēju klientu maksājumu rīkojumus eiro starp Latvijas bankām veikt ātrāk, drošāk, efektīvāk un, iespējams, lētāk nekā līdz šim. Pievienojoties Eiropas Savienībā izveidotajai reālā laika maksājumu sistēmai TARGET2-Latvija, ko pamatā izmato lieliem starpbanku maksājumiem, radās iespēja piedāvāt Latvijas finanšu sektoram jaunu uzlabotu norēķinu servisu - Elektronisko klīringa sistēmu neliela apjoma klientu maksājumiem eiro. Šo projektu atbalstīja arī Latvijas banku sektors. Prognozējam, ka sākotnēji EKS eiro apstrādās 22 000 eiro maksājuma rīkojumus mēnesī.

Papildu informācijai
Elektroniskā klīringa sistēma (EKS) ir Latvijas Bankas speciālistu izstrādāta maksājumu sistēma, kas nodrošina daudzu nelielu klientu maksājumu apstrādi starp Latvijas bankām. Tajā netiek veikts katrs atsevišķais maksājums, bet ņemti vērā komercbanku dienā uzkrātie maksājuma uzdevumi, aprēķinātas neto pozīcijas citai pret citu, un veikti tikai neto maksājumi. Piemēram, ja bankai A uz banku B dienas gaitā uzkrājušos maksājumu uzdevumu rezultātā būtu jāpārskaita 5 milj. latu, bet bankai B uz banku A - 4 milj. latu, tad EKS veiktu vienu pārskaitījumu no A uz B par 1 milj. latu. Protams, sistēma nodrošina maksājumu uzdevumos ietvertās informācijas (par klientu kontu numuriem u.c.) apmaiņu.
EKS latos vidēji dienā tiek apstrādāti aptuveni 70,000 maksājumi par summu 30 milj. latu.

Jautājumi un atbildes par eiro maksājumiem, izmantojot Latvijas Bankas Elektronisko klīringa sistēmu.