Publicēts: 28.01.2008. Aktualizēts: 13.01.2011.

Rīgā 2008. gada 28. janvārī

Laika posmā no 2007. gada 1. janvāra līdz 2008. gada 1. janvārim apgrozībā esošās skaidrās naudas apjoms samazinājies par 2.3% un šā gada 1. janvārī bija 1 049.5 miljoni latu. 993.6 miljoni latu jeb 94.7% kopējā naudas apjomā ir banknotes un 55.9 miljoni latu jeb 5.3% ir monētas.

Skaidrās naudas apjoma apgrozībā samazināšanās galvenais cēlonis ir bezskaidrās naudas izmantošanas paplašināšanās, kā rezultātā skaidrās naudas (bez atlikumiem banku kasēs) īpatsvars plašajā naudā, kur ietilpst arī banku kontos esošie līdzekļi, kuri tiek izmantoti norēķinos, turpināja sarukt. 2007. gada laikā tas samazinājies no 17.6% līdz 14.3%. Papildus 2007. gadā skaidrās naudas pieprasījuma samazināšanos veicinājis arī augošais latu īstermiņa noguldījumu procentu likmju līmenis, kas mazinājis skaidrās naudas likviditātes priekšrocību pievilcību, iespējami arī citi iemesli. Tādējādi noteicošā loma kopējā naudas apjoma pieaugumā saglabājās noguldījumiem bankās, kuru gada pieaugums sasniedza 17%.

Apgrozībā esošās skaidrās naudas sadalījums pa nomināliem

993.6 miljoni latu jeb 94.7% kopējā naudas apjomā ir banknotes pārējais daudzums ir monētas. No visu papīra naudas zīmju kopsummas Ls 5 naudas zīmes veido 7.4%, Ls 10 - 8.0%, Ls 20 - 46.1%, Ls 50 - 6.9%, Ls 100 - 17.1%, Ls 500 - 14.5%. No monētu kopsummas Ls 2 veido 15.7% (bimetāla divlatnieki - 13.8%, citi - 1.9%), Ls 1 - 48.3%, Ls 0.50 - 13.2%, Ls 0.20 - 7.5%, citas monētas - 1.0-4.6% katrs nomināls.
Pēc skaita visvairāk apgrozībā joprojām ir 5, 10 un 20 latu banknotes un mazas nominālvērtības monētas. Ls 20 banknošu ir 22.9 milj., Ls 5 - 14.8 milj., Ls 10 - 7.9 milj., Ls 100 - 1.7 milj., Ls 50 - 1.4 milj. un Ls 500 - 287 tūkst. banknošu. Apgrozībā visvairāk ir maza nomināla monētas: viena un divu santīmu monētas pēc skaita apgrozībā ir attiecīgi 150.0 un 97 milj., bet, piemēram, 50 santīmu monētas - 14.7 milj., Ls 1 - 27 milj., Ls 2 - 4.4 milj.

Kā redzams no 1. tabulas, gada laikā mazāko nominālu banknošu daudzums apgrozībā ir pieaudzis, bet lielāko nominālu - samazinājies. Šādas izmaiņas skaidrās naudas struktūrā izraisa pieprasījuma maiņa. Latvijas Banka emitē naudu ar Latvijas banku starpniecību, bet bankas izvēlas to nominālu banknotes un monētas, kuras vēlas to klienti - noguldītāji, firmas, valsts iestādes (algu izmaksām) u.c.

1. tabula. Papīra naudas zīmes apgrozībā

  2007. gada 1. janvārī 2008. gada 1. janvārī Summas relatīvās izmaiņas
Summa
(tūkst. Ls)
Procentos no
kopsummas
Summa
(tūkst. Ls)
Procentos no
kopsummas
Ls 5 68 473.5 6.7% 73 922.3 7.4% +8.0%
Ls 10 76 297.8 7.4% 79 128.0 8.0% +3.7%
Ls 20 429 027.6 41.8% 458 352.4 46.1% +6.8%
Ls 50 70 500.2 6.9% 68 481.4 6.9% -2.9%
Ls 100 201 952.8 19.7% 170 275.0 17.1% -15.7%
Ls 500 179 559.0 17.5% 143 412.5 14.5% -20.1%
Kopā
banknotes
1 025 810.9 100% 993 571.6 100% -3.1%

2. tabula. Monētas apgrozībā

  2007. gada 1. janvārī 2008. gada 1. janvārī Summas relatīvās izmaiņas
Summa
(tūkst. Ls)
Procentos no
kopsummas
Summa
(tūkst. Ls)
Procentos no
kopsummas
Ls2 8 026.9
no tiem
bimetāla
6 941.1
16.7%

bimetāla
14.4%

8 810.9
no tiem
bimetāla
7 732.6
15.7%

bimetāla
13.8%

+9.8%

bimetāla
+11.4%

Ls 1 22 085.0 46.0% 26 997.0 48.3% +22.2%
50 santīmi 6 647.9 13.8% 7 373.6 13.2% +10.9%
20 santīmi 3 631.8 7.6% 4 168.5 7.5% +14.8
10 santīmi 2 264.3 4.7% 2 596.1 4.6% +14.7%
5 santīmi 1 713.3 3.6% 1 966.5 3.5% 14.8%
2 santīmi 1 642.5 3.4% 1 940.0 3.5% +18.1%
1 santīms 1 260.4 2.6% 1 499.9 2.7% 19.0%
Jubilejas
monētas
767.9 1.6% 549.1 1.0% -28.5%
Kopā
monētas
48 040.0 100% 55 901.6 100% +16.4%