Publicēts: 06.05.2008. Aktualizēts: 05.02.2011.

Rīt, 2008. gada 7. maijā, tiks publicēts Eiropas Centrālās bankas 2008. gada maija Konverģences ziņojums. Konverģences ziņojumā vērtēts, vai 10 ārpus eiro zonas esošās ES dalībvalstis sasniegušas augstu ilgtspējīgas ekonomiskās konverģences līmeni, vai nodrošināta to nacionālo tiesību aktu atbilstība Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam un vai izpildītas tiesību aktos noteiktās prasības, lai nacionālā centrālā banka kļūtu par Eirosistēmas neatņemamu sastāvdaļu.

Ziņojumā ietvertas 10 ES dalībvalstis: Bulgārija, Čehijas Republika, Igaunija, Latvija, Lietuva, Ungārija, Polija, Rumānija, Slovākija un Zviedrija. Šo ziņojumu Eiropas Centrālā banka sagatavojusi saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma prasību vismaz reizi divos gados vai pēc tādas dalībvalsts lūguma, uz kuru attiecas izņēmums, sniegt ES Padomei ziņojumu "par panākumiem, ko dalībvalstis guvušas, pildot pienākumus saistībā ar ekonomikas un monetārās savienības izveidi". Tādas pašas pilnvaras noteiktas Eiropas Komisijai, kas arī sagatavojusi ziņojumu, un abi šie ziņojumi vienlaikus tiek iesniegti ES Padomei.

Slovākija šajā ziņojumā tiek vērtēta mazliet plašāk nekā citas aplūkojamās valstis. To nosaka apstāklis, ka Slovākija 2008. gada 4. aprīlī iesniedza lūgumu veikt valsts novērtējumu, ņemot vērā tās nodomu 2009. gada 1. janvārī ieviest eiro.

Dānijai un Lielbritānijai ir īpašs statuss, jo tās saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam pievienoto attiecīgo protokolu nosacījumiem nepiedalās Ekonomikas un monetārās savienības trešajā posmā, kas sākās 1999. gada 1. janvārī. Minētās valstis nav izteikušas lūgumu sagatavot Konverģences ziņojumu, tāpēc tās nav ietvertas Eiropas Centrālās bankas 2008. gada maija Konverģences ziņojumā.

Izdevums angļu valodā un citās Eiropas Savienības oficiālajās valodās būs pieejams Eiropas Centrālās bankas interneta lapā rīt, 2008. gada 7. maijā, plkst. 12.00 pēc Viduseiropas laika (plkst. 13.00 pēc Latvijas laika).