Publicēts: 15.05.2008. Aktualizēts: 05.02.2011.

Latvijas Bankas padome šodien nolēma nemainīt centrālās bankas procentu likmes un rezervju normu.

Ņemot vērā to, ka Latvijas Banka samazināja rezervju normu banku saistībām virs 2 gadiem no 24. aprīļa un šādu lēmumu ietekme uz tautsaimniecību caur finanšu sektoru ir ar laika nobīdi, turklāt finanšu sistēmā šobrīd vērojams liels brīvo līdzekļu pārpalikums, pašlaik nav nepieciešams turpināt mīkstināt monetārās politikas noteiktos ietvarus finanšu tirgum.

Atgādinām, ka Latvijas Bankas noteiktās procentu likmes ir šādas:

- refinansēšanas likme - 6.0% gadā;
- likme noguldījumu iespējai uz nakti - 3.0% gadā;
- likme aizdevumu iespējai uz nakti - 7.5% gadā.

Obligāto rezervju norma bankām un ārvalstu banku filiālēm iepriekš tika mainīta no 2008. gada 24. aprīļa, kad tā banku saistībām virs 2 gadiem tika samazināta no 7% līdz 6%.

Latvijas Bankas prezidenta I. Rimšēviča šīs dienas preses konferencē sniegto ziņojumu atradīsiet Latvijas Bankas interneta lapā .