Publicēts: 29.05.2008. Aktualizēts: 13.01.2011.

Rīgā 2008. gada 29. maijā

Šodien tiek publicēts Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetena" speciālais izdevums, kas veltīts Eiropas Centrālās bankas 10 gadu jubilejai un veidots kā atsevišķu analītisku rakstu apkopojums par dažādiem ECB darbības un eiro ietekmes aspektiem. Izdevums būs noderīgs tiem, kam ir profesionāla un akadēmiska interese par šiem jautājumiem, - galvenokārt pasniedzējiem un studentiem, ekonomistiem un finanšu sistēmas speciālistiem, ekonomikas žurnālistiem.

Biļetenā analizētas aizvadīto 10 gadu makroekonomiskās norises saistībā ar galveno uzdevumu - cenu stabilitātes nodrošināšanu atbilstoši Eiropas Centrālās bankas noteiktajai definīcijai. Tautsaimniecības izaugsme, nodarbinātības kāpums, fiskālās politikas guvumi kontekstā ar atbilstošu institucionālo struktūru un tiesisko regulējumu ļāvuši arī būtisku finanšu tirgu pārmaiņu laikā veiksmīgi turpināt integrācijas procesu vienlaikus ar tālāku Eiropas Savienības un eiro zonas paplašināšanos. Galvenais secinājums - pirmie 10 gadi ir apliecinājums Eiropas Centrālās bankas, Eirosistēmas, Eiropas Centrālo banku sistēmas, Ekonomikas un monetārās savienības un eiro ilgtspējīgai attīstībai.

Biļetenā atradīsit nodaļas par Eirosistēmas uzbūvi, ECB monetārās politikas stratēģiju un ieviešanu, ekonomiskās politikas izaicinājumiem kontekstā ar eiro zonas paplašināšanos, eiro ietekmi uz tirdzniecību un kapitāla kustību un tā starptautisko lomu, finanšu sistēmas integrāciju, finanšu stabilitāti, statistiku un eiro banknotēm. Pielikumā pievienoti dati par eiro zonas galveno ekonomisko rādītāju attīstību 10 gados salīdzinājumā ar ES kopumā, ASV un Japānu.

Izdevums angļu valodā un citās Eiropas Savienības oficiālajās valodās būs pieejams Eiropas Centrālās bankas interneta lapā (www.ecb.europa.eu) šodien, 2008. gada 29. maijā, plkst. 17.00 pēc Viduseiropas vasaras laika (plkst. 18.00 pēc Latvijas laika).

Informācija redaktoriem
1998. gada 25. martā Eiropas Komisija rekomendēja 11 ES valstis kopīgas valūtas ieviešanai. Jūnijā stājās spēkā 11 EMS dalībvalstu valdību 1998. gada 26. maijā pieņemtais lēmums par Eiropas Centrālās bankas (ECB) prezidenta, viceprezidenta un četru pārējo ECB valdes locekļu stāšanos amatā.
1999. gada 1. janvārī sākās svarīgākais posms ceļā uz eiro ieviešanu: stājās spēkā ES Padomes lēmums, ar kuru tika fiksēts eiro kurss attiecībā pret EMS dalībvalstu valūtām. Grāmatvedības uzskaite uzņēmumos, banku un kredītkaršu maksājumi, kā arī vairākas citas operācijas, t.sk. darījumi ar nekustamo īpašumu ķīlām, tiek veikti tikai eiro.