Publicēts: 17.07.2008. Aktualizēts: 13.01.2011.

Rīga, 2008. gada 17. jūlijā

Latvijas Bankas padome šodien nolēma nemainīt centrālās bankas procentu likmes un rezervju normu.

Latvijas Banka no šī gada 24. aprīļa samazināja rezervju normu banku saistībām virs 2 gadiem, kas veicinājis kreditēšanas apjomu stabilizēšanos, samazinoties latu procentu likmēm starpbanku tirgū un kredītņēmējiem. Ņemot vērā to, ka šī lēmuma ietekme tautsaimniecībā nav izpaudusies pilnībā un finanšu sistēmā šobrīd vēl joprojām vērojams brīvo līdzekļu pārpalikums, pašlaik nav nepieciešams turpināt mīkstināt monetārās politikas noteiktos ietvarus finanšu tirgum.

Atgādinām, ka Latvijas Bankas noteiktās procentu likmes ir šādas:

- refinansēšanas likme - 6.0% gadā;
- likme noguldījumu iespējai uz nakti - 3.0% gadā;
- likme aizdevumu iespējai uz nakti - 7.5% gadā.

Refinansēšanas likme iepriekšējo reizi celta par 0.5 procenta punktiem līdz 6.0% no 2007. gada 18. maija. Obligāto rezervju norma bankām un ārvalstu banku filiālēm iepriekš tika mainīta no 2008. gada 24. aprīļa, kad tā banku saistībām virs 2 gadiem tika samazināta no 7% līdz 6%.

Latvijas Bankas prezidenta I. Rimšēviča šīs dienas preses konferencē sniegto ziņojumu atradīsiet Latvijas Bankas interneta lapā .