Publicēts: 09.11.2008. Aktualizēts: 05.02.2011.

Latvijas valdība 8.novembrī spērusi pasaulē jau aprobētu soli, pārņemot savā īpašumā banku - otru lielāko komercbanku AS "Parex banka", kas vērtējams atzinīgi, jo nodrošinās lielāku Latvijas finanšu sistēmas stabilitāti.
Latvijas valdība un Latvijas Banka turpinās atbalstīt "Parex banku", kas kļūs par valsts īpašumā esošās "Latvijas Hipotēku un zemes bankas" meitas sabiedrību, ar likviditāti.
Latvijas valdība visdrīzākajā laikā uzsāks sarunas ar iespējamiem stratēģiskiem investoriem par "Parex banka" pārdošanu.