Publicēts: 16.12.2008. Aktualizēts: 13.01.2011.

Sveriges Riksbank


Zviedrijas un Dānijas centrālās bankas nolēmušas noslēgt ar Latvijas Banku mijmaiņas darījuma līgumu, kura ietvaros Latvijas centrālā banka var aizņemties līdz 500 milj. eiro apmaiņā pret Latvijas latiem.

Mijmaiņas darījuma līgumi piešķir Latvijas Bankai tiesības aizņemties eiro pret Latvijas latiem, ja tas būtu nepieciešams un kad šāda vajadzība rastos. Mijmaiņas darījums apjomā līdz 500 milj. eiro, ko piešķīrušas Zviedrijas centrālā banka (Sveriges Riksbank) un Dānijas centrālā banka (Danmarks Nationalbank), nodrošina īstermiņa finansējumu, lai palīdzētu saglabāt makroekonomisko un finanšu stabilitāti Latvijā. Riksbank līgums paredz aizdevuma summu līdz pat 375 milj. eiro, Nationalbank - līdz pat 125 milj. eiro.

Latvijas parlaments izšķīries veikt virkni pasākumu, lai risinātu ekonomiskās problēmas, ar ko valstij jāsaskaras. Šie pasākumi reizē ir priekšnosacījums Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) finansiālās palīdzības programmai, kuras projekts ir sagatavots un par kuru tuvākajā laikā lems SVF Valde. Zviedrijas un Dānijas centrālo banku sniegtie pārejas kredīti (bridging loans) atbalstīs finanšu stabilitāti Latvijā, kamēr tiks pieņemts lēmums par SVF programmu Latvijai.

"Finanšu krīzes laikā centrālajām bankām ir svarīgi sadarboties un sniegt savstarpēju palīdzību. Turklāt pastāv risks, ka Latvijas finanšu krīze varētu izplatīties un izraisīt satraukumu Zviedrijas un mūsu kaimiņvalstu finanšu tirgos. Galu galā tā varētu ietekmēt maksājumu sistēmu un Zviedrijas tautsaimniecību. Tāpēc Sveriges Riksbank ir ieinteresēta palīdzēt izvairīties no šādas situācijas, parakstot mijmaiņas darījuma līgumu ar Latvijas centrālo banku", saka Zviedrijas centrālās bankas prezidents Stefans Ingvess.


Sk. Zviedrijas centrālās bankas (Sverige Riksbank) paziņojumu tās interneta lapā www.riksbank.se.