Publicēts: 08.01.2009. Aktualizēts: 05.02.2011.

Latvijas Bankas padome šodien apstiprināja grozījumus "Latvijas Bankas monetārās politikas instrumentu izmantošanas noteikumos" (stājas spēkā 2009. gada 8. janvārī), ceļā uz eiro ieviešanu turpinot sinhronizēt Latvijas Bankas monetārās politikas instrumentus un to izmantošanu ar Eirosistēmas praksi. Saskaņā ar ES līgumu noteikumu grozījumi saskaņoti ar Eiropas Centrālo banku.

Noteikumi atrodami Latvijas Bankas interneta lapā www.bank.lv sadaļā "Tiesību akti".