Publicēts: 15.01.2009. Aktualizēts: 13.01.2011.

Rīgā 2009. gada 15. janvārī

Latvijas Bankas padome šodien nolēma samazināt noguldījumu iespējas uz nakti Latvijas Bankā procentu likmi no 3.00% līdz 2.00%. Pārējās centrālās bankas procentu likmes - refinansēšanas likme un likmes aizdevumu iespējai uz nakti - netika mainītas.

Ņemot vērā straujo kreditēšanas bremzēšanos un ekonomikas lejupslīdi, Latvijas Banka, vairākos soļos mazinot rezervju prasības, jau ir atbrīvojusi nozīmīgu resursu apjomu, kas komercbankām ir pieejams tautsaimniecības kreditēšanai. Tomēr šobrīd šo resursu iepludināšana ekonomikā norit pārāk gausi. Tādējādi noguldījumu iespējas uz nakti likme samazināta, lai veicinātu latu naudas tirgus aktivitāti un sekmētu bankām pieejamo finanšu resursu izvietošanu tautsaimniecībā.

Atgādinām, ka Latvijas Bankas noteiktās procentu likmes ir šādas:

  Spēkā no % gadā
Latvijas Bankas refinansēšanas likme 18.05.2007. 6.000
Latvijas Bankas aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme, aizdevumu izmantojot ne vairāk kā 5 darba dienas iepriekšējās 30 dienās 09.12.2008. 7.500
Latvijas Bankas aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme, aizdevumu izmantojot ne vairāk kā 10 darba dienas iepriekšējās 30 dienās 09.12.2008. 15.000
Latvijas Bankas aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme, aizdevumu izmantojot vairāk nekā 10 darba dienas iepriekšējās 30 dienās 09.12.2008. 30.000
Banku noguldījumu iespējas uz nakti Latvijas Bankā procentu likmes 24.01.2009. 2.000

Latvijas Bankas padome apstiprināja jaunā redakcijā "Banku obligāto rezervju prasību aprēķināšanas un izpildes noteikumus" (stājas spēkā 2009. gada 24. janvārī). Tā kā bankām kopš 2008. gada 9. decembra tiek piemērotas atšķirīgas aizdevumu iespējas uz nakti procentu likmes atkarībā no aizdevumu iespēju izmantošanas biežuma, jaunajā noteikumu redakcijā precizēts, ka maksai par rezervju prasību neizpildi lietojama zemākā no Latvijas Bankas noteiktajām aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme.

Latvijas Bankas padome apstiprināja jaunā redakcijā "Kredītu reģistra noteikumus", "Kredītu reģistra tehniskos noteikumus" un "Kredītu reģistra dalībnieku maksas par Kredītu reģistra izmantošanu apmērs un maksāšanas kārtība" (visi dokumenti stājas spēkā 2009. gada 1. februārī). Noteikumos papildināta kārtība, kādā dalībnieki sniedz ziņas reģistram, paredzēta apkopotu statistikas datu sniegšana dalībniekiem un Finansu un kapitāla tirgus komisijai un precizēta dalībniekiem piemērotās reģistra izmantošanas maksas kārtība.

Latvijas Bankas padome apstiprināja jaunā redakcijā "Lata naudas zīmju reproducēšanas noteikumus" (stājas spēkā 2009. gada 21. janvārī). Lata banknotes reprodukcijai, piemēram, reklāmas vai publicitātes vajadzībām, jāatbilst kādam no noteikumos minētajiem kritērijiem, un šis kritēriju saraksts jaunajā redakcijā ir papildināts.

Interesentiem minētie noteikumi būs pieejami Latvijas Bankas interneta lapā sadaļā "Tiesību akti", kā arī tiks publicēta laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Latvijas Bankas prezidenta I. Rimšēviča šīs dienas preses konferencē sniegto ziņojumu atradīsiet Latvijas Bankas interneta lapas jaunumos.