Publicēts: 16.01.2009. Aktualizēts: 13.01.2011.

Rīgā 2009. gada 16. janvārī

Latvijas Banka no 2009. gada 19. janvāra sāks laist apgrozībā jauna laidiena 500 latu naudas zīmes, kurā iestrādāti citu nominālu banknotēs jau izmantoti pretviltošanas elementi. Latvijas Banka nepieciešamības gadījumā papildina attiecīga nomināla banknošu un monētu krājumus, vienlaikus arī pastiprinot naudas drošību pret viltošanu. Visas Latvijas Bankas izlaistās naudas zīmes - banknotes un monētas - ir likumīgs maksāšanas līdzeklis Latvijas Republikā.
 

Ar ko atšķiras jaunā naudas zīme no
1992. gadā drukātās

Pirmkārt, jaunā naudas zīme būs vēl labāk aizsargāta pret viltošanu.
Caurvijošā metalizētā josla, līdzīgi kā citām jaunāku laidienu banknotēm, ir platāka, ar uzrakstiem "Ls 500" caurskatā un hologrammām "Ls".
Naudas zīmē ir iestrādāti 2007. gada laidiena Ls 100 banknotēs izmantotie pretviltošanas elementi - caurskata lodziņš un termoefekts. Lodziņā uz gaiša fona redzamas trīs zvaigznes puslokā, bet uz tumša fona - četrās rindās ar nobīdi vietoti uzraksti "Ls". Jaunajai 500 latu banknotei siltuma iedarbībā nominālvērtības skaitlis "500" tās priekšpuses kreisajā apakšējā stūrī maina tonalitāti.
Otrkārt, jaunās naudas zīmes nodrukāšanas gads ir 2008. Uz tās ir Latvijas Bankas prezidenta Ilmāra Rimšēviča paraksts. 

Kādi ir lata banknošu galvenie pretviltošanas elementi

Visās banknotēs tie ir līdzīgi:
  • ūdenszīme ar latviešu tautumeitas profilu;
  • metalizēta josla, kas caurauž banknoti no malas līdz malai un pilnā apjomā saskatāma pret gaismu;
  • kā arī slēptais attēls - nomināls uz ornamentālās joslas ar Lielvārdes jostas motīvu, kas pamanāms, skatoties uz naudaszīmi slīpā leņķī pret gaismu.

Ir vēl citas, bez speciālām palīgierīcēm nosakāmas drošības pazīmes, piemēram, jau pieminētās jaunajās Ls 500 un citās naudas zīmēs iestrādātās. Ar tām var iepazīties Latvijas Bankas interneta lapā sadaļā "Latvijas nauda"

Vai esošās naudas zīmes nepieciešams mainīt pret jaunajām

Apgrozībā turpmāk atradīsies divu laidienu - 1992. un 2008. gada - piecsimt latu banknotes. Visas naudas zīmes ir likumīgs maksāšanas līdzeklis Latvijas Republikā. Latvijas Banka, rūpējoties par kvalitatīvas naudas apriti, turpinās izņemt no apgrozības un iznīcināt tās naudas zīmes, kuras bojātas vai zaudējušas kvalitāti. Cilvēkiem nav nekādas nepieciešamības mainīt vecās naudas zīmes pret jaunajām. 

Kur drukātas jaunās Ls 500 naudas zīmes

Jaunās 500 latu banknotes iespiestas turpat, kur līdzšinējā Latvijas papīra nauda - Vācijā, spiestuvē Giesecke&Devrient

Vai gaidāmas citas jaunas banknotes un izmaiņas to dizainā

Arī turpmāk paredzama jaunu pretviltošanas elementu izmantošana jaunos banknošu laidienos, bet ne būtiskas pārmaiņas naudas dizainā.