Publicēts: 12.03.2009. Aktualizēts: 13.01.2011.

Rīgā 2009. gada 12. martā

Latvijas Bankas padome šodien nolēma samazināt Latvijas Bankas refinansēšanas likmi no 6.0% uz 5.0% un noguldījumu iespējas uz nakti Latvijas Bankā procentu likmi no 2.0% uz 1.0%. Likmes aizdevumu iespējai uz nakti netika mainītas.

Lēmums pieņemts, ņemot vērā tālāku ekonomiskās aktivitātes kritumu, inflācijas kritumu un vājo kreditēšanas aktivitāti. Komercbankas joprojām aktīvi izmanto Latvijas Bankas noguldījumu iespēju, kas nozīmē, ka likmes mazināšana dotu papildus stimulu starpbanku latu naudas tirgus aktivitātes veicināšanai un motivētu bankas pieejamos resursus novirzīt tautsaimniecības kreditēšanai. 

Atgādinām, ka Latvijas Bankas noteiktās procentu likmes ir šādas:

 

Spēkā no

% gadā

Latvijas Bankas refinansēšanas likme

24.03.2009.

5.000

Latvijas Bankas aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme, aizdevumu izmantojot ne vairāk kā 5 darba dienas iepriekšējās 30 dienās

09.12.2008.

7.500

Latvijas Bankas aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme, aizdevumu izmantojot ne vairāk kā 10 darba dienas iepriekšējās 30 dienās

09.12.2008.

15.000

Latvijas Bankas aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme, aizdevumu izmantojot vairāk nekā 10 darba dienas iepriekšējās 30 dienās

09.12.2008.

30.000

Banku noguldījumu iespējas uz nakti Latvijas Bankā procentu likmes

24.03.2009.

1.000


Latvijas Bankas padome apstiprināja jaunā redakcijā "Kredītu reģistra noteikumus", "Kredītu reģistra tehniskos noteikumus" un "Kredītu reģistra dalībnieku maksas par Kredītu reģistra izmantošanu apmērs un maksāšanas kārtība" (visi dokumenti stājas spēkā 2009. gada 1. aprīlī).

Pārmaiņas dokumentos galvenokārt saistītas ar grozījumiem "Kredītiestāžu likumā", kas paredz lielāko nebanku sektora kredītu devēju (piemēram, AS "GE Money", SIA "Nelss Līzings", AS "Lateko Līzings") dalību Kredītu reģistrā. Dokumentos tika veikti arī papildu uzlabojumi attiecībā uz ziņu sniegšanu Kredītu reģistrā.

Kredītu reģistrs ir Latvijas Bankas informācijas sistēma, kas nodrošina ziņu par aizņēmējiem un aizņēmēju galviniekiem, viņu saistībām un to izpildes gaitu vākšanu, centralizētu uzkrāšanu un glabāšanu ar mērķi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju Kredītu reģistra dalībniekiem, Finanšu un kapitāla tirgus komisijai, Latvijas Bankai un pašiem aizņēmējiem (fiziskajām un juridiskajām personām). 

Interesentiem minētie noteikumi būs pieejami Latvijas Bankas interneta lapā www.bank.lv sadaļā "Tiesību akti". 

Latvijas Bankas prezidenta I. Rimšēviča šīs dienas preses konferencē sniegto ziņojumu atradīsiet Latvijas Bankas interneta lapas jaunumos.