Publicēts: 10.09.2009. Aktualizēts: 13.01.2011.

Rīgā 2009. gada 10. septembrī

Latvijas Bankas padome šodien nolēma nemainīt Latvijas Bankas noteiktās procentu likmes un rezervju normu. 

Gan centrālās bankas aizdevumu, gan noguldījumu likme pēc martā – maijā pieņemtajiem lēmumiem ir zemā līmenī, savukārt obligāto rezervju norma ir samazināta ekonomikas atdzišanas sākumposmā. Tas ir priekšnoteikums starpbanku latu naudas tirgus aktivitātei un motivē bankas pieejamos resursus novirzīt tautsaimniecības kreditēšanai.
Lai gan turpina mazināties pārkaršanas gados iebūvētā makroekonomiskā nelīdzsvarotība, turpmāko attīstību finanšu tirgos un reālajā tautsaimniecībā lielā mērā noteiks 2010. gada valsts budžeta apstiprināšana un tās gaita. Šim procesam jānotiek noteikti un ātri, lai novērstu nervozitāti tirgos, ārvalstu investīciju un ārvalstu rezervju aizplūšanu un ievērojamas lata procentu likmju svārstības.

Atgādinām, ka Latvijas Bankas noteiktās procentu likmes ir šādas:

 

Spēkā no

% gadā

Latvijas Bankas refinansēšanas likme

24.05.2009.

4.000

Latvijas Bankas aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme, aizdevumu izmantojot ne vairāk kā 5 darba dienas iepriekšējās 30 dienās

09.12.2008.

7.500

Latvijas Bankas aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme, aizdevumu izmantojot ne vairāk kā 6-10 darba dienas iepriekšējās 30 dienās

09.12.2008.

15.000

Latvijas Bankas aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme, aizdevumu izmantojot vairāk nekā 10 darba dienas iepriekšējās 30 dienās

09.12.2008.

30.000

Banku noguldījumu iespējas uz nakti Latvijas Bankā procentu likmes

24.03.2009.

1.000

 

Latvijas Bankas padome apstiprināja jaunus "Monetāro finanšu iestāžu procentu likmju pārskatu sagatavošanas noteikumus" (stājas spēkā 2010. gada 1. jūnijā), gan pēc būtības, gan redakcionāli atjaunojot 2003. gadā apstiprinātos iepriekšējos noteikumus. Pārmaiņas skars gan respondentu loku, gan sniedzamās informācijas biežumu noteiktai respondentu grupai, tādejādi optimizējot respondentu noslodzi. Turpmāk respondentu lokā ietvertās krājaizdevu sabiedrības pārskatu sagatavos un sniegs reizi ceturksnī (pašlaik visi respondenti ziņo reizi mēnesī).
Noteikumu mērķis ir iegūt procentu likmju statistikas sagatavošanai nepieciešamo informāciju, lai nodrošinātu Latvijas Bankas un Eiropas Centrālās bankas monetārās politikas īstenošanu un makroekonomisko prognozēšanu un informētu sabiedrību un starptautiskās institūcijas par procentu likmēm Latvijas Republikā.

Latvijas Bankas padome apstiprināja "Vērtspapīru pārskatu sagatavošanas noteikumus" (stājas spēkā 2010. gada 1. aprīlī), aizstājot 2007. gadā apstiprinātos ""Vērtspapīru īpašnieku mēneša pārskata" sagatavošanas noteikumus". Jaunie noteikumi paredz apkopot datus arī par tiem banku, ārvalstu banku filiāļu un ieguldījumu brokeru sabiedrību, un to klientu īpašumā esošajiem vērtspapīriem, kuriem nav piešķirts starptautiskais vērtspapīru identifikācijas numurs (ISIN kods).
Noteikumu mērķis ir iegūt informāciju, kas nepieciešama valsts maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances statistikas, finanšu kontu statistikas un citu finanšu starpnieku statistikas sagatavošanai un publicēšanai atbilstoši starptautiskajiem standartiem un Eiropas Centrālās bankas normatīvajiem aktiem.

Latvijas Bankas padome veica grozījumus "Noteikumos par dalību Latvijas Bankas vērtspapīru norēķinu sistēmā" (spēkā ar 2009. gada 1. oktobri), precizējot ar Latvijas Bankas vērtspapīru norēķinu sistēmas dalībnieka statusa maiņu saistīto jautājumu risinājumu.

Interesentiem minētie noteikumi un ieteikumi būs pieejami Latvijas Bankas interneta lapā www.bank.lv sadaļā "Tiesību akti". 

Latvijas Bankas prezidenta I. Rimšēviča šīs dienas preses konferencē sniegto ziņojumu atradīsiet Latvijas Bankas interneta lapas jaunumos.