Publicēts: 21.09.2009. Aktualizēts: 13.01.2011.

Rīgā 2009. gada 21. septembrī 

Latvijas Banka šodien laiž apgrozībā sudraba jubilejas monētu "Mērnieku laiki". Tās grafisko dizainu veidojis mākslinieks Laimonis Šēnbergs, ģipša modeli - tēlniece Ligita Franckeviča. 

Latvijas Bankas jubilejas monētas ir miniatūri mākslas darbi, ko velta Latvijas vērtībām - notikumiem, panākumiem, cilvēkiem, mūsu kultūras zīmēm. Tagad šādu monētu jau ir 68, katra no tām ir gan mākslas darbs, gan arī savas zemes izziņas avots, un kopā tās veido Latvijas vērtību enciklopēdiju. Monētās daudzi Latvijas mākslinieki smalkos, dziļos, asprātīgos darbos trīs, četros centimetros attēlojuši vērtības ziņā neizmērāmas lietas. 

Šogad pirmo reizi Latvijas Banka velta monētu literāram darbam - pirmajam latviešu romānam brāļu Kaudzīšu "Mērnieku laiki". Mākslinieks Laimonis Šēnbergs, dzimis piebaldzēns, par godu romāna izdošanas 130. gadadienai monētā atveidojis brāļu Kaudzīšu un E. Brencēna kopdarbā tapušo populāro varoņu vizuālos tēlus. Tādējādi pirmoreiz Latvijas monētā atveidotas tik daudz cilvēku figūru un tajā netrūkst arī satīras. 

Monētas reversā Prātnieks, Pāvuls, Švauksts, Pietuka Krustiņš, Liena un Oļiniete kā seši ratu riteņa spieķi katrs ar savu jaudu un mijiedarbībā cits ar citu modina iztēlē dažādos mērnieku laiku notikumus. L. Šēnbergs atjautīgi izmantojis romānam raksturīgo ierobežotību mazajā, iekšējā pasaulītē, kas līdzīgi ratu rumbai nepārtraukti griežas ap zemes iemērīšanas darbiem. 

Sudraba 1 lata monēta "Mērnieku laiki" ir likumīgs maksāšanas līdzeklis Latvijas Republikā. Tās maksimālā tirāža - 7,000. Monētas apraksts. Monēta būs iegādājama Latvijas Bankā un tradicionālās monētu tirdzniecības vietās - bankās, suvenīru un juvelieru veikalos. Monētas cena Latvijas Bankas kasēs - Ls 23.10.

Informācija redaktoriem
Jubilejas un piemiņas monētas pēc formas ir nauda, bet pēc būtības - mākslas darbs. Tās izgatavo no zelta, sudraba vai citiem dārgmetāliem īpaši augstā kaluma kvalitātē. Atšķirībā no apgrozības naudas jubilejas monētas parasti nav domātas lietošanai maksājumos, bet dāvināšanai, piemiņai un kolekcijām. Minēto iemeslu dēļ šo monētu cena arī ievērojami pārsniedz nominālvērtību.