Publicēts: 05.11.2009. Aktualizēts: 13.01.2011.

Rīgā 2009. gada 5. novembrī

Latvijas Bankas padome šodien nolēma nemainīt Latvijas Bankas noteiktās procentu likmes un rezervju normu.

Gan centrālās bankas aizdevumu, gan noguldījumu likme pēc šī gada martā - maijā pieņemtajiem lēmumiem ir zemā līmenī, savukārt obligāto rezervju norma ir samazināta ekonomikas atdzišanas sākumposmā. Tas ir priekšnoteikums starpbanku latu naudas tirgus aktivitātei un nodrošina bankām tautsaimniecības kreditēšanai pieejamus resursus.

Lai gan turpina mazināties pārkaršanas gados iebūvētā makroekonomiskā nelīdzsvarotība - inflācija samazinās un tekošajā kontā ir pārpalikums -, tuvākajā laikā attīstību finanšu tirgos un reālajā tautsaimniecībā noteiks 2010. gada valsts budžeta apstiprināšanas gaita. Šim procesam jānotiek noteikti un ātri, lai novērstu nervozitāti tirgos, ārvalstu investīciju un ārvalstu rezervju aizplūšanu un ievērojamas lata procentu likmju svārstības.

Latvijas Bankas padome ir precizējusi tautsaimniecības prognozes 2009. gadam: gada vidējā inflācija prognozējama 3.6%, iekšzemes kopprodukta kritums -17.0-17.5%, tekošā konta pārpalikums 7.5%.

Riski, kas ietekmēs tautsaimniecību un tuvāko gadu prognozes, ir mazinājušies. Turpinoties pašlaik novērojamiem uzlabojumiem eksportā un rūpniecībā un valdībai sekmīgi sakārtojot valsts budžetu un veicot strukturālas reformas, turpmāk ekonomiskās prognozes var tikt pārskatītas pozitīvā virzienā. Cenu pārmaiņas tuvākajā laikā noteiks zems iekšējs pieprasījums un izmaksu samazinājums, atjaunojot konkurētspēju, tādējādi nākamajā gadā būs vērojama deflācija, kas nav paredzama ilgstoša ārējo tirgu atkopšanās un importa cenu pieauguma dēļ.
Latvijas Bankas iekšzemes kopprodukta prognoze 2010. gadam pašlaik ir -2-2.5% un gada vidējās inflācijas prognoze -3.8%.

Vairāk - Latvijas Bankas prezidenta I. Rimšēviča šīs dienas preses konferencē sniegtajā ziņojumā Latvijas Bankas interneta lapas jaunumos.

Atgādinām, ka Latvijas Bankas noteiktās procentu likmes ir šādas:

 

Spēkā no

% gadā

Latvijas Bankas refinansēšanas likme

24.05.2009.

4.000

Latvijas Bankas aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme, aizdevumu izmantojot ne vairāk kā 5 darba dienas iepriekšējās 30 dienās

09.12.2008.

7.500

Latvijas Bankas aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme, aizdevumu izmantojot ne vairāk kā 10 darba dienas iepriekšējās 30 dienās

09.12.2008.

15.000

Latvijas Bankas aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme, aizdevumu izmantojot vairāk nekā 10 darba dienas iepriekšējās 30 dienās

09.12.2008.

30.000

Banku noguldījumu iespējas uz nakti Latvijas Bankā procentu likmes

24.03.2009.

1.000


Latvijas Bankas padome arī veica grozījumus "Latvijas Bankas monetārās politikas instrumentu izmantošanas noteikumos" (stājas spēkā 2010. gada 4. janvārī), precizējot nosacījumus attiecībā uz vērtspapīriem, kas tiek izmantoti kā nodrošinājums Latvijas Bankas monetārajās operācijās.

Latvijas Bankas padome apstiprināja jaunā redakcijā virkni ar statistiskas informācijas iesniegšanu saistītu noteikumu: ""Kredītu norakstīšanas un vērtspapīru pārvērtēšanas korekciju pārskata" sagatavošanas noteikumus" (stājas spēkā 2010. gada 1. maijā), ""Ārvalstu valūtu tīrās atklātās pozīcijas pārskata" sagatavošanas noteikumus" (stājas spēkā 2010. gada 1. jūnijā), ""Naudas tirgus darījumu pārskata" sagatavošanas noteikumus" (stājas spēkā 2010. gada 1. jūnijā), "Monetāro finanšu iestāžu ilgtermiņa ārējā parāda pārskata un prognozes sagatavošanas noteikumus" (stājas spēkā 2010. gada 1. jūnijā) un "Nebanku ārējo maksājumu pārskatu sagatavošanas noteikumus" (stājas spēkā 2010. gada 1. janvārī).

Interesentiem minētie noteikumi būs pieejami Latvijas Bankas interneta lapā www.bank.lv sadaļā "Tiesību akti".