Publicēts: 02.12.2009. Aktualizēts: 05.02.2011.

Šodien nāk klajā pirmais Latvijas Bankas "Makroekonomisko norišu pārskats", kurā apkopotas un analizētas makroekonomiskās norises 2009. gada 3. ceturksnī. Turpmāk šis izdevums iznāks reizi ceturksnī divu mēnešus pēc apskatāmā ceturkšņa beigām.

Izdevumā vērtētas ārējā sektora un eksporta, finanšu tirgus, iekšzemes pieprasījuma un piedāvājuma, izmaksu un cenu, kā arī maksājumu bilances norises un sniegtas tautsaimniecības attīstības un inflācijas prognozes un to pamatojums.

Latvijas Banka, pieņemot monetārās politikas lēmumus un konsultējot valdību finanšu jautājumos, balstās uz tās speciālistu sagatavoto makroekonomisko, monetāro un finanšu tirgus analīzi. Ar Latvijas Bankas veikto analīzi eksperti un sabiedrība tiek iepazīstināta vairākās regulārās publikācijās - "Makroekonomisko norišu pārskatā", "Finanšu stabilitātes pārskatā" u.c. - analītiskos pētījumos, svarīgāko makroekonomisko rādītāju aktuālajos komentāros, kā arī Latvijas Bankas prezidenta ziņojumos regulārajās preses konferencēs.

Līdz ar "Makroekonomisko norišu pārskatu" pārstās iznākt kopš 1994. gada publicētais Latvijas Bankas izdevums "Monetārais Apskats".

"Makroekonomisko norišu pārskats" tiek publicēts Latvijas Bankas interneta lapā http://www.bank.lv jaunumos un sadaļā "Publikācijas".