Publicēts: 07.01.2010. Aktualizēts: 13.01.2011.

Rīgā 2010. gada 7. janvārī

Pēc Valsts policijas datiem, Latvijā 2009. gadā atklātas 3 895 viltotas lata naudas zīmes, no tām 730 banknotes. Kopējā viltojumu summa ir 15 120 latu, kas ir nedaudz mazāka nekā iepriekšējā gadā. Tendence, ka gadā Latvijā atklāj dažus simtus viltotu banknošu un vairākus tūkstošus monētu, ir nemainīga, un to nav ietekmējusi ekonomikas lejupslīde. Naudas viltošana nerada nekādus draudus Latvijas tautsaimniecībai. Visa 2009. gadā atklāto viltojumu summa veido procenta tūkstošdaļas (0.002%) no apgrozībā esošajiem latiem.

Zemo viltojumu izplatību nodrošina vairāki faktori - augstā Latvijas naudas pretviltošanas aizsardzība, nelielā latu apgrozības teritorija, kā arī sekmīgais policijas darbs viltojumu atklāšanā. Liela nozīme tam, lai viltojumi tiktu savlaicīgi konstatēti un atkārtoti nenonāktu apgrozībā, ir arī augstas tehnoloģijas naudas šķirošanas iekārtām Latvijas Bankas filiālēs - aptuveni septītā daļa visu viltojumu tiek atklāti Latvijas Bankā, kas ir pēdējais posms naudas aprites ciklā, pirms tā atkal tiek laista apgrozībā.

Lata banknošu viltojumiem raksturīga arī zema kvalitāte - kaut arī atsevišķu nominālu banknotēm 2009. gadā konstatēts vairāk viltojumu nekā pirms gada, tās pārsvarā ir viegli atšķiramas no īstām, jo to izgatavošanā izmantoti krāsu printeri un kopētāji un pretviltošanas pazīmes nav pat imitētas. Taču, kā zināms no krimināllietām, nav tāda viltojuma, ar ko noteiktos apstākļos nevarētu mēģināt norēķināties, tādēļ cilvēkiem jāpazīst un rūpīgi jāattiecas pret savu naudu. Lai gan viltojumu skaits ir niecīgs un tikai 16% Latvijas iedzīvotāju atzīst, ka saskārušies ar lata viltojumiem (2009. gada maijs), tomēr katrs šāds gadījums ir nepatīkams, jo cilvēks šo naudu zaudē - to viņam faktiski nozog viltotājs un izplatītājs.

Latvijas Banka, laižot apgrozībā jaunu laidienu naudas zīmes, pastāvīgi pastiprina naudas drošību pret viltošanu. Visas banknotes, kas atkārtoti drukātas pēc 1992. gada, ir papildinātas ar jauniem pretviltošanas elementiem. Ar visu lata banknošu - visu nominālu un visu gadu - pretviltošanas pazīmēm var uzskatāmi iepazīties Latvijas Bankas interneta lapā www.bank.lv sadaļā "Latvijas nauda/Banknošu pretviltošanas pazīmes". Visvieglāk "ar aci" pārbaudāmās pazīmes ir ūdenszīme, caurvijošā metalizētā josla un slēptais attēls. Pētījumi apliecina, ka tieši šīs pazīmes arī visvairāk pārbauda - attiecīgi 93, 35 un 10 procenti no tiem iedzīvotājiem, kas pārbauda banknotes.

Atklāto viltoto naudas zīmju skaits

  2009 2008 Kopā (1994-2009)
Ls 500 0 0 30
Ls 100 2 34 489
Ls 50 19 10 57
Ls 20 424 143 1 039
Ls 10 98 28 475
Ls 5 187 84 1 382
Ls 2 437 1 294 42 907
Ls 1 2 684 5 607 24 011
Ls 0.5 30 27 5 451
Ls 0.2 7 12 843
Ls 0.05 7 0 34
Kopā 3 895 7 239 76 718


Lai mazinātu iespēju, ka par īstas naudas aizstājējiem izmantotu, piemēram, reklāmas, mārketinga vai publicitātes nolūkiem radītas naudas reprodukcijas, šādu produktu veidotājiem jāievēro "Latvijas Bankas naudas zīmju reproducēšanas noteikumi", kuros noteiktās atšķirības ir pietiekamas, lai cilvēks nesajauktu reprodukciju, piemēram, akcijas kuponu, ar īstu naudas zīmi.