Publicēts: 14.01.2010. Aktualizēts: 13.01.2011.

Rīgā 2010. gada 14. janvārī

Latvijas Bankas padome šodien nolēma nemainīt Latvijas Bankas noteiktās procentu likmes un rezervju normu.

Ņemot vērā to, ka monetārā politika tautsaimniecību ietekmē ar laika nobīdi, paredzot ekonomikas kritumu, Latvijas Banka būtiski samazināja centrālās bankas latu procentu likmes un bankām piemērojamās obligāto rezervju prasības, pirms krīze pieņēma tās pašreizējos apmērus. Gan centrālās bankas aizdevumu, gan noguldījumu likme pēc pagājušā gada martā - maijā pieņemtajiem lēmumiem ir zemā līmenī, savukārt obligāto rezervju norma ir būtiski samazināta ekonomikas atdzišanas sākumposmā. Banku sistēmas likviditāte jeb brīvo līdzekļu apjoms pēdējos mēnešos ir augsts, banku noguldījumu atlikums Latvijas Bankā turas vidēji 250-300 miljonu latu robežās. Savukārt starpbanku likmes, no kā atkarīgas uzņēmumiem un privātpersonām izsniegto kredītu likmes latos, valstij pakāpeniski atgūstot uzticību finanšu tirgos, ir jūtami mazinājušās un pietuvojušās Latvijas Bankas noteiktajām likmēm.

Zemo kreditēšanas aktivitāti pašlaik nosaka nevis likmes, bet tā joprojām ir skaidrojama ar banku piesardzīgo kredītpolitiku sarežģītajos ekonomiskajos apstākļos, kā arī zemo kredītu pieprasījumu gan no mājsaimniecībām, gan uzņēmumiem.

Vairāk - Latvijas Bankas prezidenta I. Rimšēviča šīs dienas preses konferencē sniegtajā ziņojumā Latvijas Bankas interneta lapas jaunumos.

Atgādinām, ka Latvijas Bankas noteiktās procentu likmes ir šādas:

Spēkā no % gadā
Latvijas Bankas refinansēšanas likme 24.05.2009. 4.000
Latvijas Bankas aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme, aizdevumu izmantojot ne vairāk kā 5 darba dienas iepriekšējās 30 dienās 09.12.2008. 7.500
Latvijas Bankas aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme, aizdevumu izmantojot ne vairāk kā 10 darba dienas iepriekšējās 30 dienās 09.12.2008. 15.000
Latvijas Bankas aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme, aizdevumu izmantojot vairāk nekā 10 darba dienas iepriekšējās 30 dienās 09.12.2008. 30.000
Banku noguldījumu iespējas uz nakti Latvijas Bankā procentu likmes 24.03.2009. 1.000


Latvijas Banka apstiprināja "Noteikumus elektroniskai informācijas apmaiņai ar Latvijas Banku" (stājas spēkā 2010. gada 1. februārī, bet pilnā apmērā būs piemērojami no 2010. gada 1. aprīļa). Līdz ar to vienotā normatīvā aktā būs apkopoti tehniskie jautājumi par informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku kredītiestāžu un uzņēmumu statistikas sniegšanā, Kredītu reģistra ietvaros, maksājumu sistēmu izmantošanā un citās jomās. Papildus ievērojami efektīvāka kļūs šo dažādo jomu dalībnieku lietotāju pārvaldība, kas turpmāk notiks elektroniskā veidā.
Vienlaikus no 2010. gada 1. aprīļa tiks atcelta virkne normatīvo aktu, kas pašreiz nosaka informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku katrā darbības jomā atsevišķi.

Saistībā ar pieminētajos noteikumos noteikto vienoto kārtību informācijas apmaiņai ar Latvijas Banku, tai skaitā Kredītu reģistra ietvaros, Latvijas Bankas padome apstiprināja jaunā redakcijā "Kredītu reģistra noteikumus" un "Kredītu reģistra dalībnieku maksas par Kredītu reģistra izmantošanu apmēru un maksāšanas kārtību" (stājas spēkā 2010. gada 1. aprīlī), kā arī no šī datuma tiks atcelti "Kredītu reģistra tehniskie noteikumi".
Šajos noteikumos veiktas arī citas pārmaiņas, tai skaitā attiecībā uz Kredītu reģistrā iekļaujamās informācijas veidiem un izmantošanas maksu. Pirmkārt, Kredītu reģistrs turpmāk tiks papildināts ar ziņām par kredītiem, kurus Kredītu reģistra dalībnieks izsniedz trešās personas labā, bet savā vārdā, t.i., ar trasta kredītiem. Otrkārt, Kredītu reģistrā vairs netiks ietvertas ziņas par regresa prasībām, kas izriet no tiesas sprieduma vai līguma par regresa prasību izpildi, kuras sniedza apdrošināšanas sabiedrības, jo šādas ziņas ir parādu informācija un nav saistītas ar izsniegtajiem kredītiem. Tādējādi Kredītu reģistrs turpmāk saturēs ziņas tikai par izsniegtajiem kredītiem un aizņēmēju kredītu vēsturi. Saistībā ar plānoto Kredītu reģistra uzturēšanas izdevumu samazināšanos Latvijas Banka attiecīgi samazināja dalībniekiem maksu par Kredītu reģistra izmantošanu.

Tāpat saistībā ar apstiprināto vienoto kārtību informācijas apmaiņai ar Latvijas Banku Latvijas Bankas padome veica grozījumus noteikumos dalībai Latvijas Bankas maksājumu sistēmās - "Sistēmas noteikumos dalībai EKS", "Sistēmas noteikumos dalībai TARGET2-Latvija", "Sistēmas noteikumos dalībai SAMS" un attiecīgajos līgumu paraugos (visi grozījumi stājas spēkā 2010. gada 1. aprīlī).

Interesentiem minētie noteikumi būs pieejami Latvijas Bankas interneta lapā www.bank.lv sadaļā "Tiesību akti".