Publicēts: 11.03.2010. Aktualizēts: 13.01.2011.

Rīgā 2010. gada 11. martā

Ņemot vērā ekonomiskās situācijas stabilizēšanos un ierobežoto inflācijas risku, Latvijas Bankas padome šodien nolēma samazināt Latvijas Bankas refinansēšanas likmi no 4.0% uz 3.5%.

Lai sekmētu banku sistēmas likviditātes (jeb brīvo līdzekļu apjoma) prognozējamību Latvijas Bankas padome šodien nolēma ieviest jaunu monetāro instrumentu - noguldījumu iespēju uz 7 dienām Latvijas Bankā - un noteica tās procentu likmi 1.0% apmērā.

Lai vienlaikus motivētu bankas tām pieejamos resursus novirzīt tautsaimniecības attīstībai, Latvijas Bankas padome šodien nolēma arī samazināt noguldījumu iespējas uz nakti Latvijas Bankā procentu likmi no 1.0% uz 0.5%.

Vairāk - Latvijas Bankas prezidenta I. Rimšēviča šīs dienas preses konferencē sniegtajā ziņojumā Latvijas Bankas interneta lapas jaunumos.

Atgādinām, ka Latvijas Bankas noteiktās procentu likmes ir šādas:

Spēkā no % gadā
Latvijas Bankas refinansēšanas likme 24.03.2010. 3.5
Latvijas Bankas aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme, aizdevumu izmantojot ne vairāk kā 5 darba dienas iepriekšējās 30 dienās 09.12.2008. 7.5
Latvijas Bankas aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme, aizdevumu izmantojot ne vairāk kā 10 darba dienas iepriekšējās 30 dienās 09.12.2008. 15.0
Latvijas Bankas aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme, aizdevumu izmantojot vairāk nekā 10 darba dienas iepriekšējās 30 dienās 09.12.2008. 30.0
Banku noguldījumu iespējas uz nakti Latvijas Bankā procentu likme 24.03.2010. 0.5
Banku noguldījumu iespējas uz 7 dienām Latvijas Bankā procentu likme 24.03.2010. 1.0


Latvijas Bankas padome pieņēma grozījumus "Sistēmas noteikumos dalībai TARGET2-Latvija" (spēkā ar 01.07.2010.), izsakot jaunā redakcijā 1.7. pielikumu "Dienas kredīta nodrošināšana". Latvijas Banka turpmāk kā TARGET2-Latvija dienas kredītu nodrošinājumu pieņems tikai eiro denominētus vērtspapīrus.

Eiro maksājumu sistēma TARGET2 ir reālā laika maksājumu sistēma, ko Eiropas Monetārās savienības ietilpstošās Eiropas Savienības dalībvalstu centrālās bankas kopā ar Eiropas Centrālo banku izmanto, lai īstenotu kopīgu monetāro politiku un veicinātu eiro maksājumu sistēmas raitu darbību. ES bankas šo sistēmu izmanto finanšu tirgu norēķiniem, kā arī liela apjoma un steidzamiem klientu maksājumiem. TARGET2-Latvija darbību uzsāka 2007. gada 19. novembrī, un Latvijas bankas, Latvijas Banka un LR Valsts kase tai pievienojās kā tiešie dalībnieki. TARGET2-Latvija saviem dalībniekiem nodrošina efektīvu, ātru un drošu infrastruktūru eiro starpbanku maksājumu veikšanai, norēķiniem izmantojot noguldījumus Latvijas Bankā.

Interesentiem minētie noteikumi būs pieejami Latvijas Bankas interneta lapā www.bank.lv sadaļā "Tiesību akti".